Publikacje

Radio Łódź – posłuchaj 

Radio Victoria – posłuchaj

TV Kutno – oglądaj 

Pierwszy Portal Rolny – czytaj 

  • Uzurpatorzy Jeremiego Wiśniowieckiego – komentarz Jerzego Karszni na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej

Uzurpatorzy Jeremiego Wiśniowieckiego

  • Przyszłość WPR po 2013 roku, perspektywa Copa – Cogeca

Wspólna polityka rolna po 2013 roku – prezentacja

  • Fundusze na rozwój rolnictwa i wsi w latach 2014 – 2020

Fundusze na rolnictwo i obszary wiejskie – prezentacja

  • Polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020

Prezentacja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krystyny Gurbiel na VI Europejskim Forum Gospodarczym Łódzkie 2013 – salon: Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze

  • Grupy producentów owoców i warzyw

 Wsparcie finansowe skierowane do producentów rolnych przyznawane w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych w krajach Unii Europejskiej obejmuje swym zakresem rynek owoców i warzyw…- Aleksandra Janicka

  • 16 października – Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej

Rola kobiety wiejskiej we współczesnym świecie – felietony Ewy Bednarek i Karoliny Kubiak