Obecność Parlamentarzystów ziemi łódzkiej na posiedzeniach Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

II/IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 17.06.2011r.

Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP

Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP

Stanisław Olas – Poseł na Sejm RP

Wojciech Szczęsny Zarzycki – Poseł na Sejm RP

Przemysław Błaszczyk – Senator RP

IV/IV  kadencji  Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 18.06.2012r.

Artur Dunin – Poseł na Sejm RP

Cezary Olejniczak – Poseł na Sejm RP

V/IV kadencji  Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 17.12.2012r.

Żaden z parlamentarzystów nie uczestniczył w posiedzeniu.

VI /IV kadencji  Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 8.06.2013r.

Grzegorz Wojciechowski – Senator RP

XV – lecie jubileuszu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 14.11.2012r.

Artur Dunin – Poseł na Sejm RP

Mieczysław Łuczak – Poseł na Sejm RP

Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP

Małgorzata Niemczyk – Poseł na Sejm RP

Cezary Olejniczak – Poseł na Sejm RP

Krystyna Ozga – Poseł na Sejm RP

Piotr Polak – Poseł na Sejm RP