Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie

W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie. W posiedzeniu, oprócz członków Rady, wzięli też udział zaproszeni goście: Kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR OT w Łodzi – Kinga Beśka – Więcek, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie, Katarzyna Michalska, Biuro Powiatowe ARiMR w Bełchatowie, Dominik Szajbler. Uczestniczył również Bronisław Węglewski – Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Tematem posiedzenia było m.in.:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

- bezpieczeństwo weterynaryjne w pow. bełchatowskim ze szczególnym uwzględnieniem choroby Aujeszkyego i AFS,

- bieżące informacje BP ARiMR w Bełchatowie.

Prezes Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego omówił działalność Zarządu, przypominając  jego skład, oraz nawiązał do bieżących wydarzeń w tematyce rolniczej. W następnej kolejności do powyższych tematów wypowiedziały się poszczególne instytucje.

Ważnym punktem posiedzenia Rady było przeprowadzenie szkolenia na temat: ,,Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny” oraz ,, Dopłaty do materiału siewnego”. Kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR OT w Łodzi Kinga Beśka-Więcek omówiła procedurę z zakresu uzyskania wsparcia finansowego dla rolników w sektorach hodowlanych.

W toku dyskusji uczestnicy poruszyli tematy związane ze środowiskiem rolniczym.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Rady Janusz Frydrychowski podziękował wszystkim za udział i dyskusję. Zachęcił do uczestniczenia w wyjeździe na XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH – Kielce, w dniu 19 marca 2016 roku, organizowanym przez BP IRWŁ w Bełchatowie.

Irena Biecuszek

BP IRWŁ w Pajęcznie i Bełchatowie