VI/V Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W dniu 15.03.2016 roku odbyło się VI/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

- Anna Szeligowska – Wójt Gminy Jeżów,

- Gabriel Ferliński    – Przedstawiciel Biura Interprojekt,

- Renata Kobiera     – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rogowie,

- Tomasz Karalus     – Inspektor w BP ARiMR w Rogowie.

Na wniosek Wójta Gminy Jeżów o zmianę przeznaczenia 0,1700 ha gruntów leśnych na cele nieleśne, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Przybyszyce, gmina Jeżów – Rada Powiatowa wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie.

Następnie Pan Tomasz Karalus Inspektor w BP ARiMR w Rogowie przeprowadził szkolenia o zasadach wypełniania wniosków o płatności obszarowe na 2016 rok.

W sprawach bieżących Delegat Tomasz Piechota złożył formalny wniosek w sprawie proponowanej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

     Leokadia Swaczyna

SAMSUNG CAMERA PICTURES