Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ powiatów rawskiego i skierniewickiego

W dniu 12.02.2016 roku odbyło się  V/V  kadencji wspólne  Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ powiatów rawskiego i  skierniewickiego.

Posiedzenie odbyło się w  świetlicy  Sali Gimnastycznej  Gminy Godzianów.

Posiedzenie przebiegało wg  niżej wymienionych  głównych  punktów .

 1. CZĘŚĆ POSIEDZENIE RAD POWIATOWYCH  IRWŁ POWIATÓW

      SKIERNIEWICKIEGO I RAWSKIEGO

 1. CZĘŚĆ SZKOLENIOWA  - przeprowadzona przez TUW „TUW”
 2. CZĘŚĆ REKREACYJNA – turniej halowej piłki nożnej drużyn reprezentujących instytucje rolnicze
 3. CZĘŚĆ INTEGRACYJNA  - degustacja zdrowej żywności.

Posiedzenie otworzył i dalszą jego część prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ

w Skierniewicach Andrzej Kowara. Współprowadzącym był Mariusz CHeba

Na posiedzenie  przybyli wszyscy delegaci obu Rad oraz goście w osobach;

 1. Rutkowska Dorota           Poseł na Sejm RP
 2. Michaś Adam                   Członek Zarządu Krajowego Rady Izb Rolniczych
 3. Kołodziejczyk Jan            Przewodniczący „ZW.C” Gospodarz
 4. Bieniawska Anna                         Dyrektor TUW „TUW” Łódź
 5. Teresa Jędraszek              Przewodnicząca Rady Powiatu skierniewickiego
 6. Belina Mirosław               starosta Powiatu Skierniewickiego
 7. Grotkowski Tadeusz        w-ce starosta  Powiatu Skierniewickiego
 8. Supeł Andrzej                  Radny powiatu skierniewickiego
 9. Laska Dorota                   Dyrektor TUW Skierniewice
 10. Mariusz CHeba                członek ZARZADU RADY Wojewódzkiej IRWŁ
 11. Michał Rutkowski            z-ca Kierownika ARiMR oddział Skierniewice
 12. Wojtowie gmin powiatu skierniewickiego
 13. Radni i sołtysi gminy Godzianów

 Część I posiedzenia

Z-ca kierownika ARiMR  P. Michał Rutkowski. przedstawił bieżące sprawy. Wspomniał o zmianach personalnych w Agencji bez podawania jednak szczegółów dotyczących nominacji na poszczególne stanowiska począwszy od województwa do powiatu. W większości biur powiatowych Agencji zostały dokonane zmiany personalne. Podobnie w naborze wniosków również nastąpią zmiany. W tym celu będą organizowane lokalnie spotkania z rolnikami na których będą przekazywane informacje. Tak jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpoczęła od 1 grudnia wypłatę płatności bezpośrednich. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł. Pieniądze te będą trafiały na konta bankowe rolników najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Przedstawiciel ARMiR powiedział  również o wypłatach dla  rolników , którzy ponieśli straty z powodu suszy.

A. Michaś  delegat KRIR oraz M. Cheba delegat IRWŁ zapoznali zebranych z głównymi sprawami podejmowanymi przez KRIR oraz IRWŁ. W dyskusji dotyczącej poruszanych spraw zabrali głos : Stanisław Bartkowicz, Beata Flejszer, Andrzej Supeł, J. Dziuda. Wspomniano o debacie tzw okrągłym stole instytucji rolniczych Województwa Łódzkiego –spotkaniu, które odbyło się na wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego  w  dniu 25 stycznia b.r. Powiedziano o szkodach wyrządzanych przez bobry, dopłatach do trzody chlewnej, które budzą wiele niezadowolenia oraz zablokowaniu sprzedaży ziemi przed fałszywymi nabywcami. Zaapelowano, aby zwrócić uwagę na fakt, że z terenu dochodzą informacje jakoby UE zamierzała wycofanie wielu substancji aktywnych stosowanych w ochronie roślin rolniczych i sadowniczych. Wycofanie substancji aktywnych prowadzi do wycofania z rynku bardzo wielu środków ochrony roślin zawierających te substancje aktywne. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla rolników, ponieważ może doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji, ograniczenia plonów, pogorszenia jakości plonów. Brak tak wielu substancji może doprowadzić do niekontrolowanego napływu środków ochrony roślin o nieznanym pochodzeniu i spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zmniejszenie liczby substancji czynnych wymusza częste powtarzanie zabiegów tą samą substancją, co prowadzi do uodpornienia chorób i szkodników na stosowane środki. Zwiększona liczba zabiegów pociąga za sobą większe zużycie paliwa, czasu pracy i zniszczenia upraw na skutek przejazdów. Zakaz stosowania substancji chemicznych w rolnictwie musi być uzasadniony i poparty wnikliwymi badaniami. Po wykazaniu szkodliwości stosowanych obecnie substancji należy opracować nowe, bezpieczne i skuteczne substancje do ochrony upraw. Należy również opracować i przedstawić rolnikom zasady stosowania środków ochrony roślin, łączenia dopuszczonych substancji, analogiczne do zasady integrowanej ochrony roślin, aby ułatwić dostosowanie się do znaczących zmian w tym zakresie. Z tego co wiadomo już zostały wstępnie poczynione pierwsze kroki przez branżowe związki Producentów m.in. naszą KRIR  i przesłane do odpowiednich władz. Należy jednak w dalszym ciągu monitorować te zagadnienia nie dopuszczając do jego zaistnienia.

II część  Spotkania została  przeprowadzona przez P. Dyrektor TUW w Łodzi  Annę Bieniawską .

Szkolenie dotyczyło spraw ubezpieczeń dokonywanych przez TUW. Wypłat odszkodowań za wyrządzane szkody oraz pozostałych spraw będących w kompetencji TUW.

Pani Dyr. TUW w Skierniewicach Dorota Laska nawiązała do produktów oferowanych dla rolników przez TUW.

III CZĘŚĆ REKREACYJNA Turniej HALOWEJ piłki nożnej Drużyn Reprezentujących instytucje rolnicze

Do Turnieju zgłosiło się 8 drużyn. Dojechało natomiast 7 drużyn t.j :

 1. Starostwo powiatowe w Skierniewicach
 2. Powiatowa Izba Rolnicza w Skierniewicach
 3. Powiatowa Izba Rolnicza w Rawie Maz.
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW w Łodzi/Skierniewice
 5. Drużyna Gospodarzy tj. Gminy Godzianów
 6. Sadownicy Gminy Biała Rawska „AUSTRIA LUICE „
 7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Sędziami byli : Lorenc Zbigniew

Lorenc  Krzysztof

W wyniku przeprowadzonych eliminacji  rozegrano 15 meczów

I. Gmina Godzianów (drużyna gospodarzy)
II. Starostwo Powiatowe Skierniewice
III. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
IV. Sadownicy Gminy Biała Rawska „AUSTRIA LUICE „
V. Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW w Łodzi/Skierniewice
VI. Powiatowa Izba Rolnicza w Skierniewicach
VII. Powiatowa Izba Rolnicza w Rawie Maz.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez IRWŁ w Łodzi, Marszałka Województwa łódzkiego Pana Dariusza Klimczaka oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Głuchowie.

Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymała drużyna Fair Play, którą została drużyna

Sadownicy Gminy Biała Rawska „AUSTRIA LUICE”

Specjalny Puchar członka KRIR otrzymała jedyna zawodniczka z drużyny Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

Puchary zostały wręczone przez Przewodniczących, Delegatów Rad Powiatowych Rawy Maz. I Skierniewic oraz sponsorów OSM Głuchów, TUW „TUW” Łódź /Skierniewice

Grażyna Olszewska