Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu

Dnia 23 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Józef Stępień. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Adama Michasia – Delegata Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pana Andrzeja Stępnia – Starostę Wieluńskiego, Pana Zenona Kowalczyka – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Pan Adam Michaś podziękował za zaproszenie na posiedzenie. Przekazał najważniejsze informacje z bieżącej działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem rozporządzenia dotyczącym wsparcia dla producentów świń oraz mleka. Od 18 lutego do 18 marca 2016r. można składać wnioski do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego. Kolejną ważną sprawą jest projekt ustawy dot. obrotu ziemią.    W Krajowej Radzie Izb Rolniczych powstała specjalna komisja ds. obrotu ziemią. Projekt ustawy zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na okres 5 lat. Z zapisów ustawy wynika, że nabywcami nieruchomości będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielką kontrolę nad sposobem zagospodarowania. Ziemi nie będzie można sprzedać osobie, która nie jest rolnikiem. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie prowadzić kontrolę obrotu nieruchomościami. Ustawa powinna wejść w życie od 30 kwietnia 2016r. ponieważ 1 maja 2016r. przestaje obowiązywać okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła za zniesieniem bezcłowego kontyngentu na produkty rolnicze z Ukrainy. Niestety odpowiedź jest negatywna, spowodowana głównie sytuacją polityczną Ukrainy.

 1 stycznia 2016r. zmieniło się Prawo o ruchu drogowym, na mocy którego badanie techniczne pojazdów w tym ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej powinno się odbyć przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. Zgodnie z nowymi przepisami badanie jest przeprowadzane wyłącznie     w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o zmianę tego zapisu, ponieważ jest on uciążliwy i niekorzystny dla rolników.  W niektórych przypadkach rolnik miałby do pokonania dość spore odległości  w celu dokonania badania technicznego. Jest szansa, że zapis ten ulegnie zmianie w II kwartale tego roku.

Komisja Europejska do 8 marca 2016r. zbiera opinie dotyczące doświadczeń  z realizacji obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich. Pan Adam Michaś namawiał do udziału w konsultacjach, poprzez wypełnienie kwestionariusza w internecie.

 Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieluńskim zwrócili się z prośbą do Przewodniczącego, Pana Józefa Stępnia o zorganizowanie szkolenia dla Rady Powiatowej z zakresu wypełniania wniosków obszarowych. Przewodniczący ma wystosować w tej sprawie odpowiednie pismo do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi.

 Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu Józef Stępień, podziękował za wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

 Magdalena Stępień