Odpowiedzi KRIR i Wicewojewody Łódzkiego na wnioski Walnego Zgromadzenia IRWŁ