Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Opoczyńskiego

W dniu 21.01.2016 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się V

w V kadencji spotkanie Delegatów Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu opoczyńskiego. Na wstępie przewodniczący Pan Marian Kacprzak przywitał zaproszonych Gości:

-  Bronisława Węglewskiego Prezesa Zarządu IRWŁ

-  Roberta Telusa Posła RP

-  Józefa Roga Starostę Opoczyńskiego

-  Mirosława Karasińskiego Kierownika PIORIN w Opocznie

-  Marię Fabianowską Kierownika Rejonowego ODR w Opocznie

- Włodzimierza Skorupskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie

- Andrzeja Ignerowicza Kierownika BP ARiMR w Opocznie

 - Dariusza Szulca Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

- Bartłomieja Karen Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Opocznie

oraz delegatów Izby Rolniczej.

Podczas Posiedzenia poruszone zostały następujące tematy:

  1. Bezpieczeństwo rolników i ich gospodarstw na terenie powiatu opoczyńskiego – wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
  2. Nowe prace w sejmie na temat ustawy o szkodach łowieckich  – informacje z pracy sejmu od Posła RP Roberta Telusa .
  3. Informacje z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – wystąpienie Pana Bronisława Węglewskiego Prezesa Zarządu IRWŁ w Łodzi.
  4. Informacja z pracy jednostek samorządu rolniczego z terenu powiatu opoczyńskiego wystąpienie przedstawicieli BP ARiMR w Opocznie, Rejonowego ODR w Opocznie, PIORIN w Opocznie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie.

Na posiedzeniu zabrał głos Starosta Opoczyński Pan Józef Róg, który podziękował za współprace z Izbą Rolniczą.

 Gabriela Wieczorek