Komunikat dla członków Komisji Wojewódzkiej i Komisji Okręgowych – wybory do izb rolniczych 2015

Logo IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że do ryczałtów za dojazd do pracy w Komisji Wojewódzkiej i Komisjach Okręgowych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 31 maja 2015 roku, zastosowano art. 30 ust 1. pkt. 5 a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z pobraniem podatku zryczałtowanego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego nie będzie sporządzała i przesyłała do członków Komisji Wojewódzkich Okręgowych„ Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” – deklaracji PIT 11 za 2015 rok.