VII w V kadencji posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

14 grudnia 2015 r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się VII w V kadencji posiedzenie Zarządu. Uczestniczyli w nim: Bronisław Węglewski  – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes, członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba i Dariusz Kowalczyk. W czasie posiedzenia Zarząd dokonał analizy wykonania dochodów i wydatków IRWŁ wg stanu na dzień 30 listopada 2015 roku. Omówiono również wnioski  z II w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ. W czasie spotkania przeanalizowano projekt nowej strony internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W spotkaniu Zarządu uczestniczyła Anna Bieniawska =  Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , rozmawiano na temat współpracy z izbą rolniczą. Zarząd podjął decyzję o organizacji wyjazdu szkoleniowo-studyjnego na targów Fruit Logistica w Berlinie w dniach 3-5 lutego 2016 roku.

Jerzy Kuzański (Dyrektor Biura IRWŁ)