Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie

W dniu 6 listopada odbyło się IV w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu kutnowskiego. Głównym tematem Rady  była  sprzedaż  działek rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Głogowa w gminie  Krośniewice w powiecie kutnowskim.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski, powitał przybyłych na posiedzenie Delegatów, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

Proponowany Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego oraz informacji z wyjazdu konferencyjnego do Sejmu w Warszawie.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego RP IRWŁ w Kutnie zapoznanie Delegatów z zaistniałą sytuacją odnośnie sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Głogowa w gminie Krośniewice w powiecie kutnowskim.
 5. Wystąpienie zaproszonego gościa z ANR w sprawie sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Głogowa w gminie  Krośniewice w powiecie kutnowskim.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości z Urzędu Miasta i Gminy Krośniewice
 7. Przedstawienie całego aspektu sprawy sprzedaży z punktu widzenia aktualnego dzierżawcy Pana Wojciecha Kaczuby.
 8. Dyskusja  nad wystąpieniami zaproszonych gości.
 9. Przyjęcie wniosków(wystosowanie pisma do ANR w sprawie sprzedaży wyżej wymienionych działek).
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Pan Włodzimierz Jaworski Przewodniczący Rady Powiatowej zapoznał Delegatów z zaistniałą sytuacją odnośnie sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Głogowa w gminie Krośniewice w powiecie kutnowskim. Informacja o zamiarze sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych filia w Łodzi 494,13ha i 30,81ha gruntów rolnych w Głogowej w gminie Krośniewice, w jednym przetargu, bez 30% gruntów do podziału pomiędzy rolników, wywołało falę rolniczego oburzenia.

Pierwsi zabrali głos przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej, filia w Łodzi – Krzysztof Ochnicki kierownik sekcji gospodarowania zasobem i Edyta Nowicka i poinformowali, że od 1998 roku znani są spadkobiercy po PGR Głogowa, którego właścicielem formalnie jest Skarb Państwa. By spadkobiercy mogli kupić ziemię, muszą przystąpić do przetargu, do końca 2015 mają prawo pierwokupu. W księgach wieczystych jest zapis, że choć właścicielem jest Skarb Państwa, to bez zgody spadkobierców nie można wydzielić ustawowych 30% (ok. 150ha) do podziału w przetargach pomiędzy rolników. W spotkaniu uczestniczył obecny dzierżawca Wojciech Kaczuba, prezes  spółki pracowniczej Gospodarstwo Rolne Głogowa. Umowę dzierżawy ma do końca 2019 roku, prawo dopuszcza sprzedaż ziemi nawet jak wciąż  obowiązuje umowa dzierżawy.

Następnie Pan Wojciech Kaczuba obecny dzierżawca, prezes spółki pracowniczej poinformował, iż dzierżawią  grunty po dawnym PGR Głogowa od Agencji od 2004 roku. Spółka pracownicza składa się z 16 rolników, umowę dzierżawy mają do maja 2019 roku. Pomimo dzierżawy grunty rolne zostały wystawione w całości do sprzedaży przez ANR. Majątek wyceniono na 37 mln zł , kogo stać by zapłacić taką kwotę, na pewno nie rolnika i nie spółkę rolników. W ekspresowym tempie doszło do przetargu tej nieruchomości, w ciągu miesiąca nastąpiła wycena. Dzierżawca zostaje sprzedany wraz z ziemią.

Na Radzie Delegaci wystawili swoje stanowisko wobec sprzedaży nieruchomości w Głogowej , które brzmiało: ”W imieniu rolników powiatu kutnowskiego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Kutnie kategorycznie  sprzeciwia sprzedaży nieruchomości pochodzących z gospodarstwa Głogowa w celu zabezpieczenia potrzeb okolicznych rolników na powiększenie rodzimych gospodarstw rolnych oraz zabezpieczeniem  interesu lokalnego dzierżawcy, który ma umowę dzierżawy do 2019 roku.”

W  latach 2011-2013 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Kutnie walczyła o wydzielenie 231ha w Łękach Kościelnych  i 121ha w gminie Nowe Ostrowy. Agencja Nieruchomości Rolnych wtedy też mówiła, że gruntów nie da się wydzielić, a później Agencja zmieniła zdanie i 352ha trafiły po kilka ha do rolników.

Z uwagi na omówienie wszystkich punktów przyjętego porządku obrad, zamknięcia posiedzenia Rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Włodzimierz Jaworski jednocześnie dziękując uczestnikom za przybycie i czynny udział w posiedzeniu.

Magdalena Studzińska