Program Poland Arabiya 2016

IMGP0542

W dniu 8 grudnia 2015r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi odbyło się spotkanie inaugurujące program PolandArabiya 2016. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Dyrektor Biura Jerzy Kuzański. W spotkaniu m.in. uczestniczył ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej J.E. Salah Lebdioui, który przedstawił możliwości współpracy pomiędzy Republiką Algierii,  a Rzeczypospolitą Polską. Stronie algierskiej zależy głownie na wymianie handlowej, ale jest również zainteresowana tworzeniem gospodarstw rolnych w Algierii. Chodzi głownie o specjalistów z Polski, gotowych podjąć się zarządzaniem tymi gospodarstwami. Istnieje tez możliwość tworzenia wspólnych spółek w celu prowadzenia produkcji rolnej na własny rachunek. Zdaniem ambasadora, Algiera to obiecujący rynek, otwarty na ludzi z pomysłem, chcących zrobić dobry interes.

IMGP0545