Uczniowie szkół rolniczych o bezpieczeństwie w rolnictwie

Łukasz Piech laureat V miejsca -Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

2 grudnia 2015 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA.

Od początku istnienia konkursu, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które konkurs powinien pełnić:

-podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;

-kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;

-szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;

-rozwijanie zainteresowań uczniów;

-promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;

-promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. W 2014 roku do grona głównych organizatorów dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Gospodarzem finału konkursu byli pan Tomasz Mroczek, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oraz panie: Małgorzata Gabryelczak i Beata Wszołek – Lewandowska, zastępcy dyrektora ŁODR.

Głównego organizatora reprezentował pan Jan Wieruszewski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Na finale gościliśmy również pana Janusza Grodzkiego zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.

Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała pani Renata Nowak zastępca dyrektora.

Wśród zaproszonych gości był również Marek Jacek Michalak Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Młodszy brygadier Piotr Łukasik, uczestniczył w finale w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Andrzeja Witkowskiego.

Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali: dyrektor biura pan Jerzy Kuzański i pani Sylwia Skulimowska.

W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody wręczała pani Grażyna Źródlak.

Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW’ w Łodzi reprezentowała pani Jagoda Perliceusz- Biazik.

Do finału przystąpiło 27 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło udział 397 uczniów z 15 szkół o profilu rolniczym.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej.

Test rozwiązywany przez uczestników zawierał 30 pytań. Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów. Każdy z nich odpowiadał na pytania wylosowane w zestawie. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.

Komisja Konkursowa w składzie:

-Beata Grala- PT KRUS w Zduńskiej Woli- przewodnicząca,

-Janusz Krupa- Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi- członek,

-Marek Mazurkiewicz- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach- członek

-Grażyna Źródlak- Kuratorium Oświaty w Łodzi-członek,

-Jagoda Perliceusz- Biazik- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi- członek,

po dwóch etapach finału, wyłoniła następujących laureatów:

lokata

imię i nazwisko

szkoła

fundator nagrody głównej

1.

Gabriel Lewandowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

2.

Paweł Oleski

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

3.

Bousław Molik

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

4.

Michał Dawid

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

5.

Łukasz Piech

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

wyróżnienie

Paweł Żurawski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Arkadiusz Dobrowolski

Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Karol Kopa

Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Kamil Siewier

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Michał Ślęzak

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Pozostali uczestnicy za udział w finale otrzymali nagrody pocieszenia.

W przerwie konkursu Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził wykład na temat ustawy konsumenckiej oraz praw konsumenta.

Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy, opiekunowie i przedstawiciele sponsorów udali się na obiad ufundowany przez Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

W obecnej edycji nagrody i wyróżnienia oprócz głównych organizatorów (Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w  Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi), ufundowane zostały przez wiele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Dla finalistów konkursu nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi.

Mamy nadzieję, że formuła konkursu a także nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów zachęcą do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu jak największą liczbę uczniów szkół rolniczych. Dzięki temu również poziom wiedzy na temat zasad bhp w rolnictwie będzie coraz wyższy.

 

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi