Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny

 

                                                                                      Sz. P.         

                                                                                          Krzysztof Jurgiel

                                                                                          Minister Rolnictwa

                                                                                           i Rozwoju Wsi

                                                                                      

Szanowny Panie Ministrze,    

    

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku trzody chlewnej. Kryzys na jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej na naszym terenie i w Polsce, trwa już z małymi przerwami ponad 2 lata. Docierają do nas również liczne sygnały i wnioski o interwencję, otrzymywane od rolników-hodowców trzody chlewnej z województwa łódzkiego. Niestety na przełomie października i listopada tego roku ceny żywca wieprzowego znowu spadły (3,20 zł/kg i niżej). Taki spadek cen uderza przede wszystkim w gospodarstwa rodzinne, które zainwestowały w modernizację procesów technologicznych, chcąc sprostać konkurencji na rynku. W związku z tym sytuacja ekonomiczna wielu rodzin rolniczych stoi pod znakiem zapytania.

Jedną z przyczyn opisanego problemu, rolnicy upatrują w niekontrolowanym imporcie półtusz wieprzowych oraz w zmowie zakładów przetwórczych, których celem jest obniżenie ceny skupu wieprzowiny. Niestety zakłady przetwórcze do granic możliwości wykorzystują słabości producentów. Uważamy, że bez przemyślanej pomocy państwa polskiego krajowy sektor wieprzowiny nie jest w stanie się sam odbudować.

Mając na uwadze skalę problemu, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, oczekuję od Pana Ministra podjęcia stosownych działań, które poprawią dramatyczną już sytuację na rynku wieprzowiny.

 

Z poważaniem

 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

 

 

Do wiadomości:

1)       Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki

2)       Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie trzody chlewnej