II w V Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim

II w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się, przy okazji trwającego I Forum Rolniczego ziemi piotrkowskiej, dnia 16 października 2015 roku w Wolborzu. Posiedzenie poprowadził Tomasz Kowalski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat możliwości wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych
w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nowelizacji ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, a także ubezpieczeniu rolników w świetle przepisów KRUS związanych z uprawami i kwestiami podatkowymi, dotyczącymi nowej ustawy o sprzedaży bezpośredniej i zmieniających się przepisach weterynaryjno-sanitarnych w tym zakresie. Zaproszonymi gośćmi byli: Sławomir Ogrodnik – kierownik BP ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim, Katarzyna Białek – Traut – dyrektor TUW w Piotrkowie Trybunalskim oraz Mariusz Stobiecki – Dyrektor ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Po posiedzeniu wszyscy członkowie izby udali się na I Forum Rolnicze ziemi piotrkowskiej, którego jednym ze współorganizatorów była Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodnim tematem Forum, było stworzenie przy dwóch szkołach rolniczych powiatu piotrkowskiego inkubatorów przetwórczych w których producenci rolni mieliby możliwość przygotowywać produkty do sprzedaży bezpośredniej. W związku ze stworzeniem lokalnego rynku przetwórstwa, samorząd zaplanował również uruchomienie targowiska zlokalizowanego w centrum Piotrkowa Trybunalskiego, w którym pod wspólną marką „Smaki Ziemi Piotrkowskiej”  rolnicy mogliby sprzedawać swoje wyroby.  Powyższe działania ułatwią producentom rolnym dotarcie do konsumentów bez pośredników.

Monika Pawłowska – Mastalerz