Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu opoczyńskiego

  W dniu 13 października 2015 w  budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się III w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Opoczyńskiego.

         Porządek obrad był następujący :

     1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Ubezpieczenia w rolnictwie – wystąpienie przedstawiciela TUW z Piotrkowa Trybunalskiego.
  5. Wydanie opinii dotyczącej nabycia prawa własności nieruchomości rolnej.
  6. Informacje z  działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8.  Zakończenie obrad.

         Przewodniczący Pan Marian Kacprzak po otwarciu obrad, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia przekazał głos zaproszonym Gościom.

         Przedstawicielami Firmy NORDKALK SP. z o. o. byli Pan Cezary Błaszczyk
i Michał Wojciak. Omówili on specyfikę działania firm a następnie przestawili ofertę dla rolników z terenu powiatu opoczyńskiego, która ma na celu łatwiejszy dostęp do zakupy wapna z firmy NORDKALK.

 Produkt Wapno nawozowe węglanowe Nordkalk Standard Cal

Cena :

-       39 zł netto/ tonę LOCO Zakład Sławno, odbiór dowolnej wcześniej ustalonej ilości

-       56 zł netto/tonę z dostawą do gospodarstwa w dowolnej lokalizacji na terenie powiatu opoczyńskiego, dostawy autami samowyładowczymi, min 24 tony i wielokrotność

Obowiązywanie ceny : do 30 maja 2016 roku

Rolnik zainteresowany zakupem Wapna Nodrkalk kontaktuje się z przedstawicielem handlowym firmy Osadkowski S A. (Grzegorz Orwiński, tel . 668247842)

         Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW reprezentowała Pani Katarzyna Białek – Traut Dyrektor Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim

 Omówiła ofertę ubezpieczeniową TUW, która obejmuje:

-       ubezpieczenia rolne

-       ubezpieczenia obowiązkowe

-       ubezpieczenia dobrowolne

-       ubezpieczenia pakietowe

-       ubezpieczenia majątkowe

-       ubezpieczenia komunikacyjne

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego reprezentuje Pan Dariusz Kowalczyk Członek Zarządu.

Zarząd Izby Rolniczej  w ostatnim okresie zajmował  się

-       rozmowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ,dotyczącymi dofinansowania do zakupy wapna

-       wnioskami suszowymi

-       wystąpił  z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o uproszczenie procedur przy składaniu wniosków dla rolników

-       organizacją trzech pikników;„Piknik Wieprzowy” sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego odbył się w dniu 5 września 2015r. w Łodzi .„Piknik Zbożowy” miał miejsce w dniu 13 września 2015r. w Łodzi przy Archikatedrze Łódzkiej podczas Dożynek Archidiecezjalnych..„Piknik Drobiowy” sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego odbył się 20 września 2015 roku w Gorzkowicach podczas Powiatowych Dożynek.

-       Rolnicy z województwa łódzkiego, delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i przedstawiciele instytucji okołorolniczych uczestniczyli w targach ekologicznych TECH&BIO w Valence, we Francji  w dniach 23-24 września br. Wyjazd został zorganizowany przez Województwo Łódzkie oraz Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Targi Tech&Bio są cykliczną imprezą, organizowaną co dwa lata przez Zrzeszenie Izb Rolniczych we Francji
i departament Drone oraz region Rhone-Alpes. Celem targów jest szerzenie wiedzy, umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego. Na targach spotkali się  rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji z całego świata.

        Na posiedzenie przybył również  Wicestarosta Opoczyński Pan Marcin Baranowski.

Gabriela Wieczorek

DSC06336 DSC06337 DSC06331 DSC06334