II w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej w Sieradzu

 

Na Radzie Powiatowej IRWŁ omówiono m.in. bieżącą sytuację na rynku ziemniaka

W II w V kadencji posiedzeniu Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, które  odbyło się 7 października 2015 roku w Hodowli Roślin Kalinowa (gmina Błaszki) udział wzięli następujący przedstawiciele instytucji: Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Paweł Bejda – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Paweł Szkudlarek Zastępca Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Kinga Beśka-Więcek – Kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR, Jan Grzegorzek – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Opolu, Karol Karolak – Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa S.A. w Łodzi, Dariusz Olejnik – Starosta Sieradzki, Karol Rajewski – Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, Jan Serafiński – Burmistrz Gminy i Miasta Warta, Łukasz Siewior – Wójt Gminy Goszczanów, Tomasz Woźniak – Wójt Gminy Wróblew, Irena Miedzińska – Prezes OSM Wart-Milk Sieradz, Anna Jankowska – Kierownik WIORiN w Łodzi delegatura w Sieradzu, Leszek Przewłocki- Powiatowy Lekarz Weterynarii, Rafał Woźniak – Zastępca Kierownika AR i MR w Sieradzu, Zenon Kowalski Przewodniczący IRWŁ w Zduńskiej Woli, Marian Hadrian – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Józef Kokoszka – Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Sieradzu, Krzysztof Nowak – Prezes Centrali Nasiennej w Sieradzu, Izabela Radziwoń – Dyrektor ŁODR Oddział w Kościerzynie, Włodzimierz Małecki – Wicedyrektor WIORiN w Łodzi, Jacek Walczak – Sekretarz Gminy i Miasta Błaszki, Jan Kubiak – rolnik (laureat w konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2015 w kategorii: najlepsze gospodarstwo rodzinne wręczona podczas Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2015.) Uczestnikami spotkania byli również sołtysi z Gminy Błaszki i delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z powiatu sieradzkiego.

Zgromadzeni przedstawiciele instytucji okołorolniczych, delegaci IRWŁ oraz rolnicy na początku mieli okazję zapoznać się z historią i funkcjonalnością obiektu – siedziby Hodowli Roślin Kalinowa Sp.o.o., która otrzymała dotację na realizację zadania ,,Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kalinowej, Gmina Błaszki, Gospodarka Szatą Roślinną II” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Następnie Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Jan Kołodziejczyk przedstawił informację z działalności Rady Powiatowej w Sieradzu. Zaznaczył, że uczestniczył w wielu roboczych spotkaniach m.in. w miesiącu lipcu: posiedzenie PUP w Sieradzu, spotkanie producentów ziemniaków w Kalinowie z przedstawicielami MRiRW, WIORiN, Wojewody Łódzkiego. W ślad za działaniami IRWŁ w sprawie ułatwiania wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zastępca dyrektora WIORiN, Włodzimierz Małecki, przedstawił najważniejsze elementy wniosku wysyłanego przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW do szefa Komisji Europejskiej Pani Michael Fluh. W piśmie tym zawarto m.in. złagodzenie zasad wydawania zaświadczeń potwierdzających zdrowotność ziemniaków kierowanych z  Polski do innych państw UE (tzw. CMS certificates) tak, aby system certyfikacji ziemniaków kierowanych do innych państw członkowskich UE stanowił dodatkowa zachętę dla dalszej profesjonalizacji produkcji ziemniaka oraz podnoszenia standardów fitosanitarnych. Ziemniaki z Polski będą nadal zaopatrzone w stosowne zaświadczenia, a wysyłka odbywać się będzie pod kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ułatwienia polegałyby na:

  • uniemożliwieniu wysyłania ziemniaków młodych, wykopanym przed dniem 15 sierpnia, bez konieczności ich badania, pod warunkiem, że w miejscu ich produkcji wysadzany był jedynie materiał siewny o znanej zdrowotności oraz miejsce to nie zostało uznane za porażone przez bakterię Cms (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka). Zaświadczenie o spełnieniu powyższych warunków w miejscu produkcji młodych ziemniaków, wydawane byłoby przez PIORiN na podstawie dokumentów potwierdzających poddanie ziemniaków przeznaczonych do nasadzeń urzędowym badaniom na obecność Cms.
  • akceptację pobierania do badań na obecność bakterii Cms z partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki do innych państw członkowskich prób o wielkości 200 bulw, a nie jak dotychczas 400 partii do 25 ton.
  • odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, jakim wysłane są z Polski ziemniaki. Wymóg ten stanowi utrudnienie dla PIORiN. jak i dla przedsiębiorców, którego nie uzasadniają korzyści związane z jego przyjęciem. Obowiązek nałożenia plomby wymusza na inspektorze uczestniczenia w całym procesie załadunku ziemniaków, co ze względu na czasochłonność generuje dodatkowe koszty dla budżetu państwa.

Włodzimierz Małecki podkreślił również, że przedstawione powyżej propozycje maja na celu nie tylko ułatwianie działania podmiotów produkcyjnych oraz obracających bulwami ziemniaka, ale przede wszystkim promowanie podnoszenia, przez producentów tej rośliny, wysokich standardów fitosanitarnych. Jan Kołodziejczyk podziękował wszystkim za zaangażowanie i współpracę w tak ważniej dla producentów ziemniaków sprawie. Szczególne podziękowania za pomoc przekazał Pawłowi Bejdzie, Annie Jankowskiej, Robertowi  Nowakowi, Janowi Serafińskiemu i Tomaszowi Woźniakowi.

Przewodniczący Rady Powiatowej w Sieradzu omówił także inne ważne wydarzenia IRWł jak ostatnie Walne Zgromadzenie IRWŁ, dożynki gminne (Burzenin, Goszczanów, Warta), dożynki na Zjazdowej w Łodzi, Dożynki Prezydenckie w Spale. Duże znaczenie miały również spotkania przewodniczącego i delegata z prezesami Rynku Hurtowego w Łodzi i wyjazd studyjny na targi Tech&Bio do Francji.

 

DSC_7624

Następnie Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przedstawił informacje z działalności IRWŁ. Zaznaczył, że sytuacja w rolnictwie województwa łódzkiego, po długotrwałej suszy, jest bardzo trudna. Mimo ogromnych strat, rolnicy jednak nie otrzymają satysfakcjonującego odszkodowania. Gdyby ogłoszono klęska suszy, tak jak Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apelowała do Ministerstwa Rolnictwa, procedura uzyskania odszkodowania byłaby znacznie prostsza. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą i problemy jakie mogą z tego wyniknąć. Powtórzono te wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy: nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza oraz inne pastewne – stanowiące podstawową paszę (sianokiszonki i kiszonki) w żywieniu bydła, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, pozwoliłoby na uzyskanie pomocy przez wszystkich rolników, w tym rolników z terenów dla których raporty IUNG nie stwierdziły stanu klęski suszy, jedynie zagrożenie, a ponieśli oni dotkliwe straty. Skutki takiej decyzji odczuło wielu rolników z powiatu sieradzkiego o tym przekonał się wójt gminy Goszczanów, który jest zbulwersowany skomplikowanymi procedurami. Teraz, z perspektywy czasu,  stwierdził, że działania, które zostały podjęte nie były wystarczające. Rolnicy oceniają straty w plonach nawet do 80%. O sytuacji w rolnictwie po wystąpieniu klęski suszy wypowiedział się Karol Karolak – Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa S.A. w Łodzi. Zaznaczył, że ceny warzyw znacznie wzrosły w przeciwieństwie do cen mleka, które nawet obniżyły się. Potwierdziła to Irena Miedzińska – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Wart-Milk” w Sieradzu. Przypomniała problem związany ze zniesieniem od kwietnia 2015 r. kwot mlecznych. Następnym tematem poruszonym na posiedzeniu było „Efektywne rolnictwo, a  badania gleby”, który w bardzo szerokim zakresie przedstawił Jan Grzegorzek – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu.

Wielu gości w swych wystąpieniach składało gratulacje Bronisławowi Węglewskiemu, który został wybrany przez Walne Zgromadzenie, Prezesem IRWŁ, podkreślając, że pragną współpracować z jednostką samorządu rolniczego, która jest blisko rolników. Wspominał również o tym Paweł Bejda – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Na radzie powiatowej w Sieradzu omówiono również udział przedstawicieli IRWŁ (m.in. Bronisława Węglewskiego oraz Jana Kołodziejczyka i Jana Wróbel) w targach Tech&Bio we Francji. Porównanie polskiego i francuskiego rolnictwa ekologicznego było interesującym doświadczeniem. Wiele gospodarstw znajdujących się na terenie Francji korzysta z produkcji ekologicznej. Rolnictwo we Francji jest dobrze rozwinięte, ale zdecydowanie należy stwierdzić, że polscy producenci nie maja się czego wstydzić. Przedstawiamy wysoki poziom naszych gospodarstw, a w niektórych przypadkach nawet lepszy, zaznaczył Bronisław Węglewski. Przykładem jest gospodarstwo Jana Kubiaka w Sulmowie w gminie Goszczanów. Państwo Kubiakowie wraz synem prowadzą gospodarstwo o powierzchni 150 ha (razem z dzierżawami), które jest nowoczesne i w pełni zmechanizowane. Już rok po rozpoczęciu działalności, nowo wybudowaną przez Państwa Kubiaków oborę, Wojewoda Sieradzki wyróżnił w konkursie Złota Wiecha 1983. Kolejną taką nagrodę otrzymali w 2002 roku za postawioną rok wcześniej oborę wolnostanowiskową dla 180 krów. Otrzymali również tytuł Krajowego Mistrza AgroLigi w kategorii gospodarstwo indywidualne oraz tegoroczna nagroda na Europejskim Forum Gospodarczym Łódzkie 2015.

                                                                                                                     Beata Komarewska

 

DSC_7616 DSC_7622