Apel IRWŁ do Wójtów i Burmistrzów o poparcie działań samorząd rolniczego

Image

 

                                                                                              

                        Rada Ministrów RP przyjęła program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez tegoroczną suszę. Rolnicy za pośrednictwem gmin do dnia 30 września 2015 r. mogli składać wnioski o przyznanie pomocy i w ten sposób uzyskać częściową minimalizację dotkliwych skutków suszy. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskowała, aby termin składania przez rolników wniosków został wydłużony co najmniej do 15 października 2015 r. Niestety głos samorządu rolniczego po raz kolejny nie został wysłuchany. W zakończonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborze, rolnicy, którzy ponieśli straty złożyli w skali kraju ponad 166 tys. wniosków na kwotę ok. 650 mln zł. Według naszego rozeznania w budżecie na ten cel brakuje kwoty ok. 200 mln zł, aby pokryć zapotrzebowanie rolników, których wnioski zostały uznane. Nadmienić należy, że znaczna część wniosków nie spełniła wymogów formalnych. Rolnicy utrzymujący w gospodarstwach produkcję zwierzęcą, w większości wymaganych kryteriów nie spełnili, mimo, że susza była widoczna gołym okiem, a jej skutki dla tych gospodarstw były bardzo uciążliwe.

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwracam się do Państwa Burmistrzów, Wójtów o poparcie starań samorządu rolniczego i zaapelowanie do Prezes Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Łódzkiego o wyasygnowanie w budżecie państwa dodatkowych środków i sprawiedliwy ich podział, tak, aby wszyscy poszkodowani rolnicy mogli otrzymać pomoc w pełnej wysokości.

 

                                                                              Z poważaniem  

       

                                                                          Bronisław Węglewski

                                                                           Prezes Izby Rolniczej

                                                                          Województwa Łódzkiego