IV w V kadencji posiedzenie Zarządu IRWŁ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        Posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 8 października 2015 roku w siedzibie IRWŁ. W posiedzeniu uczestniczyli: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. Podczas spotkania rozpatrzono wnioski i wydano opinie w sprawach przekształcenia na cele nieleśne gruntów leśnych oraz na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych. Rozmawiano także o problemie suszy i związanej z tym trudnej sytuacji rolników województwa łódzkiego. Zarząd polecił również skierować pismo do burmistrzów i wójtów z prośbą o poparcie apelu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosowanego do Rządu RP w sprawie zwiększenia środków w budżecie państwa dla rolników poszkodowanych przez suszę. W czasie posiedzenia zapoznano się ze szczegółami konkursu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zarząd dokonał analizy wykonania planu finansowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na dzień 30 września 2015 r., a także dokonał rozliczenia finansowego wyjazdu studyjnego na tragi Tech&Bio w dniach 23-24 września br. Podsumował również organizację pikników: wieprzowego, zbożowego i drobiowego, sfinansowanych z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych. W czasie spotkania członkowie Zarządu objęli opieką i nadzorem poszczególne rady powiatowe:

  • Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ

Powiaty: łaski, bełchatowski, zduńskowolski, pabianicki

  • Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ

Powiaty: radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski

  • Ewa Bednarek – Członek Zarządu

Powiaty: poddębicki, sieradzki, łęczycki, kutnowski

  • Mariusz Cheba – Członek Zarządu

Powiaty rawski, łowicki, skierniewicki, brzeziński,

  • Dariusz Kowlaczyk – Członek Zarządu

Powiaty: tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, łódzki-wschodni

  • Adam Michaś – delegat do KRIR

Powiat zgierski

Zarząd IRWŁ upoważnił Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Biura do podpisania porozumienia z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego współpracy w zakresie szkoleń dla rolników z powiatu piotrkowskiego.

Jerzy Kuzański