Wnioski podjęte w czasie Walnego Zgromadzenia oraz wniosek w sprawie rozłożenia kar za przekroczenie kwot mlecznych