III w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 11 września 2015r.  odbyło się III/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Łęczyca.

   Posiedzenie odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Członka Zarządu IRWŁ Ewy Bednarek, Wójta Gminy Świnic Warckich Krzysztofa Próchniewicza, Wójta Gminy Witonia Mirosława Włodarczyka, Wójta Gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego, Zastępcy Wójta Gminy Grabów Krzysztofa Ogórka, Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęczycy Piotra Jabłońskiego, Kierownika ARiMR Zenona Dąbrowskiego, Kierownika RZDR Włodzimierza Lewandowskiego, Kierownika PIORiN Janusza Kluski.

     Podczas posiedzenia Rady IRWŁ w Łęczycy omawiano sytuację w rolnictwie w powiecie  spowodowaną długotrwałą suszą oraz działaniami  mającymi  na celu ograniczenie jej skutków  dla poszkodowanych rolników. Omówiono również działania PROW 2014-2020, które ruszą w najbliższym czasie oraz rozmawiano o integrowanej ochronie roślin.

Iwona Sikorska