VI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2013

W Łodzi w dniach 13 – 14 listopada 2013 r. odbywało się VI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2013 r., wydarzenie cykliczne, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów, którego rozwój ma bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej naszego kraju. Tegoroczne Forum otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, a red. Maciej Orłoś odczytał list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do uczestników Forum. Prezydent podkreślił ogromne znaczenie tego typu spotkań, które mogą dać szansę rozwoju nie tylko dla regionu, ale także dla kraju. Wykład inauguracyjny  zatytułowany „Czy Polska powinna przyjąć euro?” wygłosił prof. Marek Belka. Kolejny gość  prof. Grzegorz Kołodko odpowiadał na pytanie „Dokąd zmierza świat?”. Obecny na Forum Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w swoim wystąpieniu m.in. wspominał o związku między naszymi regionami, a także możliwościach ich rozwoju. Wiceminister minister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina oraz prezes Business Centre Club Marek Goliszewski – zwracali uwagę na ogromne znaczenie łódzkiego Forum jako kolejnego etapu dyskusji nad przyszłością nie tylko województwa łódzkiego, ale również Polski i Europy.

W czasie VI EFG Łódzkie2013  rozdano Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
- Mikroprzedsiębiorstwo – Tłocznia Soków z Owoców i Warzyw Wiatrowy Sad – Grażyna Wiatr, Dmosin. Nominowani to: PPH AGRO-LAND s.c. Ryszard Majewski, Ryszard Persz, Anna Terczyńska.
Małe przedsiębiorstwo – PPHU FOL-POL Jacek Borowski, Kutno. Nominowani: Centrum Dystrybucji EXCELLENCE SA, EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, PPHU Krajewski Marek Krajewski
Średnie przedsiębiorstwo – Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce. Nominowani: Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA SA, TECHNITEL POLSKA SA, Zakład Usługowo-Handlowy WOJCIECHOWSKI Zdzisław Wojciechowski
Duże przedsiębiorstwo – Fabryka Nici ARIADNA SA, Łódź. Nominowani: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY – Łódź SA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Rodzinne gospodarstwo rolne – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Sylwestra Imiołka, Krępa k. Domaniewic. Nominowani: Gospodarstwo Rolne Państwa Jadwigi i Grzegorza Kurp, Rodzinne Gospodarstwo Rolne Państwa Małgorzaty i Ireneusza Markiewiczów, Rodzinne Gospodarstwo Rolne Dariusza Wróbla
Przedsiębiorstwo rolne – Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorza Krasonia, Wola Krzysztoporska
Zielona gospodarka – Ceramika Paradyż sp. z o.o., Opoczno. Nominowani: ECO Kutno sp. z o.o.
Innowacyjność – TRICOMED SA, Łódź. Nominowani: Instytut Włókiennictwa, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w4e Centrum Energii Wiatrowej
Nagrody Specjalne Województwa Łódzkiego w 2013 roku otrzymali: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi oraz Polskie Centra Handlowe PTAK SA.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Jednym z elementów VI EFG Łódzkie2013 był Polsko-Rumuński Szczyt Gospodarczy.
W spotkaniu uczestniczył Achim Irimescu, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii, Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ovidiu Dranga ambasador Rumunii w Polsce. Na szczyt przybyło wielu przedsiębiorców z Rumunii zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z polskimi przedsiębiorcami. Reprezentowali oni m.in. branże IT, energetykę, rolnictwo,  maszyny budowlane, przemysł spożywczy, tekstylia, farmację, kosmetyki, materiały budowlane, meble oraz obróbkę metali. Jednym z panelistów szczytu był Andrzej Górczyński Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, który wspomniał o podobieństwach w sektorze rolniczym Polski i Rumunii, a także o konieczności nawiązania współpracy między naszymi krajami.

1-1

image001