Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze na VI EFG Łódzkie2013

Na VI Europejskim Forum Gospodarczy Łódzkie 2013, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w dniach 13 – 14 listopada 2013 roku w Hotel andel’s w Łodzi ogromną popularnością cieszył się salon  ”Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze” Merytorycznym partnerem salonu była Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. W czasie spotkania zostały zaprezentowane wykłady na następujące tematy: „Polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020″ Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Beniamin Gawlik – Naczelnik w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. Rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze szansą rozwoju gospodarki” Roman Jagieliński – Prezes Grupy ROJA, „Promocja produktów wysokiej jakości – zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze” Witold Choiński – Prezes „Polskie Mięso”, „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i innowacyjności micro i małych firm przetwórstwa rolno-spożywczego – usługi i projekty Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości” dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dyskusji uczestniczyli: Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Paweł Augustyn – ekspert do spraw ubezpieczeń w rolnictwie, Witold Choiński – Prezes „Polskie Mięso”, Tomasz Fraszka, Inspektor Wojewódzki, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Andrzej Górczyński – Prezes, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Roman Jagieliński – Prezes Grupy ROJA, Karol Karolak – Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa”, dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska – Członek Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Artur Ławniczak – Burmistrz Miasta Szadek. W salonie „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze brali udział m.in.  Dariusz Klimczak członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak, członek Zarządu IRWŁ Dariusz Kowalczyk, delegaci IRWŁ, rolnicy, przedsiębiorcy, producenci, a także wiele innych zainteresowanych osób.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tematy poruszane w czasie panelowej dyskusji dotyczyły osiągnięć i problemów nurtujących polskich rolników oraz producentów żywności. Zwracano uwagę na potrzebę promocji polskich produktów wysokiej jakości. Promocji małych przetwórni i bazowanie na lokalnych producentach. Sprzedaży bezpośredniej jako szansy dla gospodarstw rolnych będących alternatywą dla globalizacji i importowanej żywności. Konieczności oznaczenia artykułu, jego pochodzenia, tak aby konsument wiedział co je, jak również kto, gdzie i jak wyprodukował dany towar. Promocji produktów ekologicznych, przede wszystkim zwiększenie popytu na ekologiczne produkty rolne i spożywcze. Dyskutujący wspominali o problemach, ale również szansach, które przetwórstwo rolno – spożywcze wnosi dla rozwoju gospodarki, jego perspektywy rozwojowe i eksportowe. Kolejnym ważnym elementem dyskusji w czasie panelu rolniczego była polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020. Możliwości finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich, a także zastosowanie ekologicznych technologii w uprawach rolniczych. Paneliści zaznaczali, że nowoczesne rolnictwo jest branżą ogromnych szans, ale i dużych pułapek. Przykładem był tutaj sektor produkcji trzody chlewnej  i pytanie, które zadał jeden z uczestników: Quo vadis (łac. dokąd idziesz) branżo mięsna? Dyskutowano również o ubezpieczeniach w rolnictwie. Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich powinny być obowiązkowe, a rolnik sam powinien decydować, od jakiego ryzyka chce się ubezpieczyć.

Spotkanie podsumował prowadzący salon „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze” Stanisław Zawilski – ekspert do spraw rolnictwa, stwierdzając, że polska żywność, polskie produkty są coraz lepsze, w związku z tym należy życzyć wszystkim „Smacznego!”.