Apel izb rolniczych o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc z powodu suszy

                                                              Wiktor Szmulewicz  

                                                              Prezes

                                                              Krajowej Rady

                                                              Izb Rolniczych   

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze liczne sygnały od rolników i urzędów gmin proszę  o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania  wniosków  o pomoc do 15 października 2015r.  przez rolników w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.  Obecnie rolnicy mogą składać wnioski w terminie od 11 do 30 września 2015r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W większości przypadków rolnicy w tym terminie nie zdąża złożyć wniosków z tego powodu , że większa ilość urzędów gmin dopiero rozpoczęła szacowanie strat w uprawach rolnych ponieważ na wcześniejsze rozpoczęcie tej procedury nie pozwalały raporty IUNG – Puławy wg których w większości gmin na terenie naszego województwa występował tylko stan zagrożenia suszą.

 

 

                                                                                   Z poważaniem 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Image (4)

 

W związku z klęską suszy, która występuje na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna i przyjęciem przez Rząd pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w dniu 10 września 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił sie do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego na 30 września br. na składanie przez rolników wniosków o pomoc „suszową” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W wielu regionach kraju, komisje szacujące straty nie są w stanie udać się na pola wszystkich zgłaszających starty rolników, zwłaszcza, że do większości gospodarstw komisja udaje się już kolejny raz, z powodu ciągłych zmian przez IUNG w Puławach sposobu szacowania strat i wydawania przez resort rolnictwa nowych instrukcji. Termin określony na składanie wniosków przez rolników od 11.09 do 30.09 jest niemożliwy do spełnienia, z uwagi na fakt, że komisje do tego czasu nie są w stanie odwiedzić wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Ostatnia zmiana instrukcji przesłana została w dniu 4 września br. Taki sposób działania, niespójność i nieczytelność przepisów prawa oraz chaos informacyjny budzi wśród rolników ogromne niezadowolenie oraz powoduje dezinformację, co do metodyki działania komisji, zwłaszcza, że w dniu 7 września br. MRiRW opublikowało nowy wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. w produkcji zwierzęcej, co prawda w odpowiedzi na zgłaszane problemy związane z  szacowaniem strat w produkcji zwierzęcej  spowodowanych  suszą w 2015 r., które są łączone ze stratami w produkcji roślinnej. Komisje zatem kolejny raz musza udać się do gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Samorząd rolniczy, jako reprezentant wszystkich polskich rolników, wyraził stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec takiego sposobu działania i braku jednolitego podejścia od początku zgłaszanego przez samorząd rolniczy problemu suszy w Polsce, tj. od końca maja br. Termin 30 września na złożenie wniosków do ARiMR jest nierealny do spełnienia dla wielu komisji i rolników, którzy bez protokołu komisji nie mogą złożyć wniosku. Wydłużenie terminu na składanie przez rolników wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w opinii samorządu rolniczego niezbędne. Sytuacja wśród rolników jest bardzo napięta, co grozi wyjściem na ulice. Frustrację pogłębia niespójność przepisów i ciągłe zmiany instrukcji dotyczącej szacowania strat suszowych.

Samorząd rolniczy zwrócił się więc się o jak najszybsze zmiany przepisów określających termin składania wniosków do ARiMR.

(Źródłó: KRIR)