Spotkanie przedstawicieli Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na Beskidzkiej

5 września 2015 r., jak co roku, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego spotkali się na działce IRWŁ na ulicy Beskidzkiej nr 124. W czasie spotkania odbyły się Rady Powiatowe Izby z powiatów: zgierskiego, łódzkiego-wschodniego, brzezińskiego, łaskiego, pabianickiego. Rozmawiano o trudnej sytuacji w rolnictwie, która jest spowodowana suszą na terenie Polski. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski oraz Dyrektor Biura IRWŁ Jerzy Kuzański przedstawili działania samorządu rolniczego, mające na celu poprawę sytuacji rolników w województwie łódzkim. Dyskutowano na temat możliwości pomocy dla rolników, których szczególnie dotknęła susza. Zwrócono uwagę na raporty IUNG, które niekonieczne oddają faktyczny stan, który jest na polach i w sadach. Susza spowodowała, że rolnicy województwa łódzkiego ponieśli dotkliwe straty.

W czasie spotkania na Beskidzkiej omówiono również wyjazd przedstawicieli IRWŁ na Targi Ekologiczne Tech&Bio. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, na wydarzeniu w Valence, zamierza promować województwo łódzkie. Udział naszych rolników, przedstawicieli nauki i doradztwa związanych z rolnictwem ekologicznym, pozwoli na zaprezentowanie naszych osiągnięć, a także umożliwi poznanie nowych kierunków rozwoju w biorolnictwie.

Po spotkaniu na działce, przedstawiciele IRWŁ utworzyli barwny korowód i niosąc sztandar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz dożynkowy wieniec przeszli na teren Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. gdzie uczestniczyli w Dożynkach zorganizowanych przez izbę rolniczą  wspólnie z Łódzkim Rynkiem Hurtowym „Zjazdowa” S.A. oraz Radą Osiedla „Dolina Łódki”.