Szkolenie rolników z województwa łódzkiego w Ministerstwie Rolnictwa

 3 września 2015 roku rolnicy z powiatów: łaskiego i bełchatowskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym nowego PROW 2014 – 2020 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Szkolenie zostało przygotowane przez ministerstwo rolnictwa przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. W czasie szkolenia rolnicy zapoznali się ze szczegółami nowego okresu programowania PROW 2014 – 2020, a także mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na sprawy, które wiązały się z tematyką dotyczącą ich gospodarstw. Z dużym zainteresowaniem oglądano również prezentacje Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa to szansa na podniesienie dochodu gospodarstw rolnych, poprzez przejęcie części dodanej powstającej w łańcuchu dostaw żywności. W czasie szkolenia można było dowiedzieć się jakie  warunki sanitarne i higieniczne powinien spełnić rolnik aby móc przetwarzać swoje produkty, a także jak zarejestrować działalność Marginalną, Lokalna i Ograniczoną(MLO).

Jak wygląda działalność dotycząca Małego Przetwórstwa pokazują filmy: Mała mleczarnia - klik, Mała masarnia – klik, Mała tłocznia owoców – klik , Mały młyn - klik. Mała mleczarnia to rozwiązanie dla rolników zajmujących się produkcją mleka. Utworzona linia produkcyjna pozwala na produkcję masła, jogurtów, serów twarogowych i dojrzewających. na szkoleniu zostały omówione etapy produkcji sera dojrzewającego od momentu dostarczenia mleka do przetwórni, aż do próżniowego pakowania w zakładzie. W filmie pokazano również przykład gospodarstwa ekologicznego zajmującego się przetwórstwem mleka na poziomie własnego gospodarstwa. Produkcja naturalnych soków to doskonały pomysł dla dużych producentów jabłek lub grup producenckich. Uruchomienie przetwórstwa w gospodarstwach pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości oraz umożliwia zagospodarowanie owoców i warzyw, które nie spełniają kryteriów świeżego rynku. Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa to przede wszystkim doskonały pomysł dla gospodarstw zajmujących się ekologiczną uprawą zbóż. Produkty zbożowe pochodzące z upraw ekologicznych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na szkoleniu zaprezentowano poszczególne etapy czyszczenia ziaren zbóż i przemiału w małym młynie przystosowanym do wykorzystania w gospodarstwie rolnym. Na szkoleniu w MRiRW pokazano również jak wygląda linia technologiczna do przetwórstwa mięsa i  jakie produkty można wyprodukować w małej masarni.  Przedstawiono koszty jakie muszą ponieść ci, którzy zdecydują się na działalność Marginalną, Lokalna i Ograniczoną.

Z uczestnikami szkolenia spotkała się Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zapewniła rolników, że ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na jak najlepszą pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

Uczestnicy wyjazdu po szkoleniu mieli również możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Sejmu RP.

(Materiału filmowe Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu)