Zarząd IRWŁ wnioskował do Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego o pomoc dla rolników

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 7 sierpnia 2015 r. wnioskował do Jolanty Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiego o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Susza

 Szanowna Pani Wojewodo,

 W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proszę Panią Wojewodę o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy i innych zjawisk atmosferycznych w postaci:

- pomocy socjalnej w wysokości 500 zł/hektar;

- przyśpieszenie terminu składania wniosków i zwiększenie kwoty

 dotacji  do dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia

  materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej

  charakter pomocy de minimis w rolnictwie;

- odroczenie terminu wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne

  rolników;

- dopłaty do kredytów preferencyjnych;

                  

 

 Z poważaniem 

Bronisław Węglewski

Prezes Zarządu

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego