II posiedzenie Zarządu IRWŁ

        II posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego V kadencji odbyło się 5 sierpnia 2015 roku w siedzibie IRWŁ. Podczas spotkania między innymi rozpatrzono wnioski i wydano opinie w sprawach przekształcenia na cele nieleśne gruntów leśnych oraz na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych. Rozmawiano także o problemie suszy i związanej z tym trudnej sytuacji rolników, a także planów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na najbliższe miesiące, w tym organizacji pikników: wieprzowego, zbożowego, drobiowego, których celem jest promocja produktów z mięsa wieprzowego, produktów zbożowych i mięsa drobiowego.

      Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Anna Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Cezary Kołota – Prezesa Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa SA”. Omówiono współpracę Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z tymi instytucjami. Zarząd zapoznał się także z inicjatywą jaką jest Klaster Żywności Wysokiej Jakości, który ma za zadanie promowanie marki żywności wysokiej jakość oraz stworzenie systemu identyfikacji żywności, a także integrację działań producentów, konsumentów, jednostek samorządowych, organizacji i jednostek badawczych. Podjęto decyzję o włączeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w działania Klastra Żywności Wysokiej Jakości.

 FullSizeRender IMG_2576