Projekt ustawy o szkodach łowieckich czytany w komisjach sejmowych

22 lipca 2015 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie dyskutowali o poselskim projekcie ustawy o szkodach łowieckich i ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.  Posłowie w swoich wypowiedziach stwierdzali, że szkody łowieckie są bardzo poważnym problemem, który musi być rozwiązany poprzez wprowadzenie sprawiedliwych odszkodowań poprzedzonych uczciwym szacowanie szkód, ale również konieczne jest przywrócenie równowagi przyrodniczej w populacjach dzikich zwierząt. W dyskusji przywołano opinię Krajowej Rady Izb Rolniczych do przedmiotowego projektu, jako wnikliwą i obiektywną. Posłowie powołali wspólną Podkomisję, która zamierza jak najszybciej rozpocząć pracę