Monitoring suszy – informacje

Szanowni Państwo,

 W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa łódzkiego w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuję, że wszystkie wiadomości dotyczące monitoringu suszy rolniczej znajdują się na stronie internetowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce wskazuje obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ każda gmina może sprawdzić zagrożenie suszy na poziomie gminy z uwzględnieniem kategorii gleby i gatunku roślin uprawnych.

Jednocześnie informuję, że od dnia 22 kwietnia 2015 r. obowiązuje Zarządzenie nr 99/2015 Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa.

Na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodz.uw.gov.pl/page/106,rolnictwo.html znajdują się niezbędne wzory dokumentów dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, które należy wykorzystać w przypadku przystąpienia do procedury szacowania szkód.

                                                                                             Z poważaniem

 

Prezes

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Bronisław Węglewski

 Apel IRWŁ i KRIR o podjęcie działań w związku z występowaniem suszy