Bronisław Węglewski nowym Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

         I w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ wybrało Zarząd oraz Komisje IRWŁ 

w nowej roli - gazeta-51-2

I w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 11 lipca 2015 roku w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego. W czasie tego historycznego posiedzenie został wybrany nowy Zarząd IRWŁ. Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został Bronisław Węglewski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łaskimWiceprezesem IRWŁ został wybrany Andrzej Komala – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie radomszczańskim. Walne Zgromadzenie wybrało również członków Zarządu IRWŁ: Ewę Bednarek – Przewodniczącą Rady Powiatowej w powiecie poddębickim, Mariusza Chebę – Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie rawskim oraz Dariusza Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie tomaszowskim. Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych został Adam Michaś – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie zgierskim.  Nowo wybrany Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski, uważa, że najważniejszym zadaniem Izby jest rozwiązywanie problemów rolnictwa. Istotną kwestią jest wzmocnienie roli Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ i biur powiatowych. Izba ma też być podstawowym źródłem informacji dla rolników. Ogromną rolę widzi także w promocji płodów i produktów rolnych, da to możliwość dalszego rozwoju rynków rolnych i tym samym poprawi warunki zbytu. Andrzej Komala, wiceprezes IRWŁ zaznaczył, że Izba musi być oparta na silnych fundamentach, którymi są właśnie powiaty oraz ich biura, będące blisko rolnika i jego spraw. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako jednostka  samorządu zawodowego rolników musi służyć polskiej wsi. Andrzej Komala obiecał pracę na rzecz Izby z taką determinacją jaką miał do tej pory. Ewa Bednarek, nowy członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, wspomniała, że ma doświadczenie w zawodzie rolnika i doświadczenie w działalności terytorialnej i samorządowej. Ma nadzieję, że oprócz tematów w zakresie dochodów w rolnictwie, będzie miała okazję również poruszyć sprawy wiążące się z życiem wsi. Uważa, że jest potrzeba, aby rozszerzyć działanie Izby na całą infrastrukturę, również na społeczne aspekty środowiska wiejskiego. To co wydarzyło się w ciągu 20 lat to niesamowity skok, jednak nowy czas przynosi nowe wyzwania. Swoimi działaniami chce wspierać nowy Zarząd i realizować takie sprawy, które nie do końca były podejmowane dotychczas. Liczy również na wzmocnienie roli kobiet w organizacjach rolniczych. Mariusz Cheba członek Zarządu IRWŁ pochodzący z powiatu rawskiego znanego z produkcji sadowniczej zwrócił uwagę, że do tej pory w Zarządzie Izby brakowało przedstawiciela sadowników i warzywników. Uznał, że zostali oni trochę odsunięci na bok. Zaznaczył jednak, że 1 400 tys. gospodarstw rolnych w kraju to ogromna siła, która niestety jest podzielona. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako organizacja rolnicza powinna spiąć to tak, aby warzywnicy, sadownicy, producenci mleka oraz mięsa mówili jednym głosem. Obiecał, ze dołoży wszelkich starań by takie działanie podjąć. Szczególnie skupi się na inicjowaniu działań mających na celu powoływanie i wspieranie grup producentów oraz innych zrzeszeń i stowarzyszeń rolnych. Dariusz Kowalczyk jako członek Zarządu IRWŁ zamierza m.in. kontynuować działania na rzecz rozwiązywania spraw związanych ze słupami energetycznymi na terenach wiejskich oraz odszkodowań za ich dzierżawę, a także problematyki spraw pracowniczych. W poprzedniej kadencji podjął się rozwiązania wielu problemów rolników, niektóre z nich nie udało się zrealizować np. działania wynikające z realizacji ustawy prawo łowieckie: właściwa gospodarka łowiecka, plany łowieckie dostosowane do zwiększającej się populacji zwierzyny łownej i leśnej. Ma nadzieję jednak, że w obecnej kadencji zostaną one zakończone z korzyścią dla rolników. Adam Michaś, nowo wybrany delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych na forum tej organizacji chciałby się zająć działaniem i lobbowaniem na rzecz młodych rolników. Uczestnicząc w społecznej radzie Agencji Nieruchomości Rolnych będzie zajmował się sprawami dotyczącymi obrotu ziemią. Jako rolnik i jednocześnie myśliwy zna problemy, dotyczące szkód łowieckich, z każdej z tych stron. Ma nadzieję na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących i rolników, i myśliwych. Będąc członkiem Rady Rolników KRUS będzie działał w kierunku wypracowania korzystnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. W czasie obrad I w V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybrano również: Komisję Rewizyjną Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w składzie:  Czesław Dzierżawski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie pabianickim, Mariusz Gortat – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie poddębnickim, Marian Kacprzak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie opoczyńskim, Jacek Koziński – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie pajęczańskimJózef Stępień – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieluńskim oraz Komisję ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu Izby Rolniczej Województwa w składzie: Krzysztof Juszyński -  Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie opoczyńskim, Bogdan Pietrykowski – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie piotrkowskim, Małgorzata Rosa – Delegatka Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie rawskim, Jan Wożniak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łódzkim-wschodnim, Krzysztof Wróbel – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieluńskim.

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA