Dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich – apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował apel w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku owoców miękkich do Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego i Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

 Szanowny Państwo,

Podobnie jak w roku ubiegłym, również w bieżącym roku obserwujemy dramatyczną sytuację na rynku owoców  miękkich szczególnie czarnej porzeczki , której Polska jest jednym z największych producentów na świecie. W związku z tym w imieniu rolników – plantatorów owoców miękkich, szczególnie czarnej porzeczki, Zarząd   Izby   Rolniczej  Województwa   Łódzkiego   apeluje o podjęcie  działań  w sprawie niskich cen owoców miękkich w bieżącym roku. Proponowana obecnie cena skupu porzeczki czarnej wynosi  30 groszy za kilogram. Jest to jedna  z najniższych cen na przestrzeni ostatnich  5 lat.  Rolnicy – producenci podejrzewają zakłady przetwórcze o zmowę cenową. Niskie ceny porzeczki czarnej spowodują, że  plantatorzy mogą  nie przystąpić do zbiorów czego skutkiem mogą być likwidacje plantacji, a w konsekwencji utrata znacznej części światowego rynku porzeczki czarnej,  a  w następnych latach wzrost cen na rynku owoców miękkich.

Ponadto producenci obawiają się nadmiernego importu owoców  mrożonych z krajów trzecich  na rynek Unii Europejskiej.

Prosimy o interwencje  w/w sprawie.

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Image (2) Image