Rada Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Prezesi i dyrektorzy wielkich firm z regionu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji działających dla biznesu weszli w skład Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego powołanej uchwałą (nr 1125/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.) przez Zarządu Województwa Łódzkiego. Celem Rady jest doradzanie Zarządowi Województwa Łódzkiego i opiniowanie jego inicjatyw, a także wypracowanie instrumentów podnoszenia konkurencyjności województwa i jego innowacyjności. Rada będzie pełnić również funkcję doradczą dla marszałka w istotnych sprawach gospodarczych regionu. Ważną jej rolą będzie integracja środowisk gospodarczych i biznesu.

Na pierwszym posiedzeniu marszałek Witold Stępień wręczył członkom Rady nominacje. Rada ze swojego grona wybrała prezydium. Przewodniczącym został Sylwester J. Szymalak, wiceprzewodniczącą – Bożena Ziemniewicz, sekretarzem – Krzysztof T. Borkowski. W czasie posiedzenia rozmawiano o sytuacji gospodarczej regionu, a także o planach Rady na najbliższe miesiące. W pracach Rady będzie również uczestniczyć Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skład Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego

Wiesław Antoniak – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie

Michał Bielawski – Dyrektor Finansowy, lnfosys BPO Poland Sp. z o.o.

Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej

Marek Gajowniczek – Dyrektor ds. Programów, ERICPOL Sp. z o.o.

Krzysztof Garbacz – Dyrektor Regionalny, PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział

Detaliczny w Łodzi

Andrzej Górczyński – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Tomasz Grzelak – Prezes Zarządu, Hatrans Sp. z o.o.

Michal Haze – Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Jadwiga Kaczorowska – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi

Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Spółka Akcyjna

Jacek Kłak – Szef Projektu Fashion Philosophy Fashion Week

Marcin Kozakiewicz – Właściciel, Centrum lmplantologiczne STOMED

Ireneusz Krawczyk – Prezes Zarządu KASTOR S.A.

Krzysztof Kurowski – Dyrektor ds. Operacyjnych i R&D Grupy Adamed oraz Prezes

Zarządu Polfy Pabianice S.A.

Konstanty Marat – Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej

Artur Matiaszczyk – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych

Ziemi Łódzkiej

Jerzy Romański – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców

i Przedsiębiorców

Henryk Siodmok – Prezes Zarządu, Grupa ATLAS

Andrzej Styczeń – Prezes Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo

Technologicznego Sp. z o.o.

Sylwester J. Szymalak – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne ,,ORGANlKA” S.A.,

Stowarzyszenie KLUB 500 Łódź

Tomasz Szypuła – Członek Rady Nadzorczej ,,PTAK“ S.A.

Witold Świtkowski – Prezes Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku

Wojciech Zieliński – Prezes Zarządu MakoLab S.A,

Bożena Ziemniewicz – Pełnomocnik Zarządu w Regionie Łódzkim Polskiej Izby Firm

Szkoleniowych