Apel IRWŁ i KRIR o podjęcie działań w związku z występowaniem suszy

 

 Image (14)

Andrzej Górczyński Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował apel do Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego o podjęcie działań w związku z suszą panującą na terenie województwa.

 Szanowna Pani Wojewodo,

w ostatnim czasie warunki pogodowe w tym wysokie temperatury, niska ilość opadów spowodowały, że w województwie łódzkim występują znamiona suszy, również glebowej. Tak znaczne zaburzenie wegetacji roślin, pogorszenie jakości płodów rolnych spowoduje obniżenie plonów i duże straty w rolnictwie. W związku z powyższym oraz licznymi sygnałami wpływającymi od rolników do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie wystąpienia suszy na terenie województwa łódzkiego prosimy Panią Wojewodę o podjęcie działań mających na celu pomoc dla rolników i przedstawienie problemu na szczeblu rządowym.

                                                      Z poważaniem

                                                   Andrzej Górczyński

                                                 Prezes Izby Rolniczej

                                                 Województwa Łódzkiego

Apel Krajowej Rady Izb Rolniczych do Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Image (6) (3)

 

Dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich – apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego