Apel Zarządu IRWŁ w sprawie obniżenia podatku rolnego

W związku z ogłoszeniem przez GUS  ceny 1 q żyta w kwocie 69,28 PLN, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwracam się z apelem o obniżenie podatku rolnego.

Bieżący rok był rokiem trudnym z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i niskich cen płodów rolnych (cena żyta i innych zbóż spadła o około 50 % w stosunku do ceny z poprzedniego roku). To ma wpływ na pogorszenie się kondycji finansowej w gospodarstwach rolnych.

Przyjęcie wskaźnika ustalonego przez GUS byłoby dużym i znaczącym obciążeniem dla gospodarstw z terenu województwa łódzkiego.

Przypominamy, że Izba Rolnicza Województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, art. 5a (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) opiniuje gminom projekty uchwał w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego.

W związku z trwającymi pracami w urzędach gmin zwracamy się o uwzględnienie naszej propozycji.

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego