Szkolenie z zakresu Stosowania Środków Ochrony Roślin z Uwzględnieniem Zasad Integrowanej Ochrony

DSC_0271

W dniu 04 lutego 2015r. w gminie Zadzim w powiecie poddębickim odbyło się  bezpłatne szkolenie z zakresu Stosowania Środków Ochrony Roślin z Uwzględnieniem Zasad  Integrowanej Ochrony –zasięg wojewódzki w ramach umowy z FAPĄ przez IRWŁ, SAM – ROL i ŁODR z/s w Bratoszewicach. Szkolenie uzupełniające przeznaczone było dla producentów rolnych, którzy odbyli tzw. kurs chemizacyjny i posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia obejmował: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów, charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin, technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Wykład wraz z dyskusją został przeprowadzony przez Panią Beatę Gregorczuk–Rzewuską doradcę Rolnego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego odbyły się w  Rolniczym Przedsiębiorstwie Handlowo- Usługowym Państwa Godzińskich w Zadzimiu. Szkolenia uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników w powiecie poddębickim.

Iwona Sikorska (BP IRWŁ Poddębice)

DSC_0275