Ostatnie w IV Kadencji posiedzenie Rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Brzezinach

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się ostatnie w IV Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Brzezinach. W Posiedzeniu uczestniczyli: Członek Zarządu IRWŁ Jan Znyk, Dyrektor Biura IRWŁ Jerzy Kuzański, Delegaci oraz Przedstawiciele Instytucji współpracujących z Izbą w Powiecie Brzezińskim, tj. ARMiR, KRUS, WIORiN, PIWet., ODR i TUW. Jednym z tematów posiedzenia był wybór przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach. W głosowaniu Delegaci jednogłośnie wybrali Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ Tomasza Piechotę. Dyrektor Biura Izby zapoznał uczestników z kalendarzem wyborczym do izb rolniczych w 2015 roku. Członek Zarządu IRWŁ Jan Znyk przedstawił stanowisko Walnego Zgromadzenia IRWŁ w związku z pogarszającą się  sytuacją na rynku trzody chlewnej i w innych gałęziach produkcji rolnej. Zastępca Kierownika ARiMR Biura Powiatowego w Rogowie – Teresa Kuna przedstawiła informację z zakresu zmian w płatnościach bezpośrednich na lata 2015 – 2020. Każdy z zaproszonych gości zabrał głos i poinformował o najistotniejszych zagadnieniach w instytucji, którą reprezentował. Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach podziękował Delegatom za 4 letnią pracę w Izbie Rolniczej a Instytucjom za dobrą współpracę.

Leokadia Swaczyna

SAMSUNG CAMERA PICTURES