Szkolenie z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju, Firma Konsultingowa KURS-AR Sp. z o.o. we współpracy z Biurem Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku zaprasza na BEZPŁATNE „SZKOLENIE z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie łódzkim”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektów „Szkolenia dla rolników w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości
w gospodarstwie rolnym” w ramach działania 111 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Szkolenie będzie trwało 2 dni w tym pierwszy dzień to zajęcia teoretyczne a drugi to zajęcia praktyczne.

W PROGRAMIE m.in.

 1. Czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza
 2. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej.
 3.             Zasady rachunkowości rolniczej  
 4. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 5. Aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej
 6. Sprawozdanie finansowe. Zakres informacji i sposób ich wykorzystania. Elementy sprawozdania finansowego. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych (Cash-flow)
 7. Wykorzystanie danych rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych
  i rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i analiza odchyleń
 8. Wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego
 9.             Rachunek wyników wg wybranych scenariuszy wyników
 10. Analiza odchyleń realizacji od planu. Elementy planowania finansowego.  
 11. Wyznaczanie kosztów kluczowych
 12. Obliczanie wskaźników z elementami analizy.

 

Dla każdego uczestnika organizator zapewnia bezpłatne materiały oraz ciepły posiłek i poczęstunki podczas przerw. Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem przez Państwa Certyfikatu.

Planowane terminy szkoleń w powiecie radomszczańskim :

 1. 9-10 marzec ( poniedziałek, wtorek) w Radomsku ul. Kościuszki 6, gm. Radomsko
 2. 16-17 marzec ( poniedziałek, wtorek) w Pławnie ul. Plac Wolności 26, gm. Gidle
 3. 23-24 marzec ( poniedziałek, wtorek) w Masłowicach – Urząd Gminy , gm. Masłowice
 4. 26-27 marzec ( czwartek, piątek) w Lgota Wielka – Urząd Gminy, gm. Lgota Wielka

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowane osoby o kontakt pod numerem telefonu: 606 649 525, (44) 683-19-93  lub osobiście w Biurze Izby Rolniczej w Radomsku,
ul. Kościuszki 6 p. 210.

Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Zaremba.

ZAPRASZAMY