Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU

 Podziękowanie dla Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pomoc w organizacji targów FERMA 2015

zdj-cie (50)

Ludwik Apolinarski (prezes DLG AgroFood) Jerzy Kuzański (dyrektor Biura IRWŁ) Stanisław Kalemba (poseł RP, były minister rolnictwa)

W dniach 20-22 lutego 2015 r. odbyły się XV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i XVIII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIN I DROBIU. Tegoroczna edycja zmieniła miejsce wystawy (Hala EXPO i MOSIR) co chyba wyszło na dobre wystawcom, a przede wszystkim zwiedzającym bo na ponad 10 tys. m2 powierzchni 235 wystawców z kraju i z zagranicy (wystawcy z 9 krajów) miało okazję zaprezentować się 29500 hodowcom bydła, trzody i drobiu. Na targach pojawiły się wszystkie akcesoria które są niezbędne w produkcji zwierzęcej m.in. produkty genetyki, pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, ciągniki rolnicze, a także maszyny do obsługi gospodarstw, które były prezentowane w hali EXPO i MOSIR. Targi Ferma słyną również z interesujących wykładów i dyskusji, które są organizowane w ramach konferencji.  I w tym roku można było liczyć na ciekawą tematykę prelekcji, które wygłaszali znakomici specjaliści w swoich dziedzinach m.in. prof. Z. Kowalski, prof. Z. Pejsak, prof. J. Twardoń, prof. A. Rutkowski, czy dr Z. Lach. Wykłady były poświęcone istotnym i aktualnym tematom, ważnym dla każdego hodowcy m.in. „Inne spojrzenie na wskaźniki rozrodu krów”, „Dlaczego okres okołoporodowy decyduje o dalszej płodności krowy?”, „Pastwisko podstawą żywienia krów mlecznych, na świecie i w Polsce” czy „Afrykański pomór świń-zasady ochrony stada przed wirusem”. Podczas konferencji swymi doświadczeniami dzielili się również rolnicy z Niemiec. Juergen Winkelmann przedstawił gospodarstwo, które oprócz hodowli świń postawiło na agroturystykę i biogazownie. Głos zabrał również hodowca, reprezentant zarządu European Dairy Farmers (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka), Henning Helms.

W czasie konferencji naukowo-technicznej zostały zorganizowane trzy debaty. Dla hodowców bydła „Rynek mleka po uwolnieniu kwot mlecznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji hodowców bydła i producentów mleka w Polsce”. Dla hodowców trzody chlewnej: „Dramatyczna sytuacji na rynku świń! Jak przetrwać trudny okres?”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Andrzej Górczyński (prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego), dr Zofia Krzyżanowska (radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Stanisław Kalemba ( poseł RP, były minister rolnictwa)

Kolejną debatą, która cieszyła się dużym zainteresowaniem była ta zorganizowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego z udziałem radcy generalnego Ministerstwa Rolnictw i Rozwoju Wsi dr Zofii Krzyżanowskiej oraz Stanisława Kalemby, posła RP, byłego ministra rolnictwa. Na temat Wspólnej Polityki Rolnej 2015-2020 dyskutowali również prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak oraz licznie zgromadzeni rolnicy. Na debacie byli obecni przedstawiciele ARiMR – z-ca dyrektora Marek Kanicki, ANR filia w Łodzi – dyrektor Wojciech Pomajda, KRUS – Przemysław Kraska, TUW – dyrektor Anna Bieniawska, a także Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”. W czasie debaty pani minister Zofia Krzyżanowska przedstawiła najważniejsze założenia mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej wsparcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w tym najbardziej istotne elementy programu działań dotyczących płatności bezpośrednich. Pani minister m.in. zachęcała do inwestowania w gospodarstwa rodzinne. Wspominała o ułatwieniach dla młodych rolników, którzy dostaną większe płatności niż pozostali rolnicy. Mówiła o większym wsparciu dla produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła i owiec. Minister Stanisław Kalemba omówił proces tworzenia PROW 2015-2020, jak również kulisy europejskich negocjacji. W czasie dyskusji prezes IRWŁ Andrzej Górczyński wspomniał o potrzebie wypracowania jasnych zasad, a przede wszystkim umożliwienia rolnikom przetwarzania własnych produktów i sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstwa na terenie miast (m.in. Łodzi). Zaznaczył konieczność ciągłego wsparcia małych i średnich gospodarstw. Przypomniał również o zobowiązaniach ze wcześniejszego PROW 2007-2013, o których należy pamiętać, decydując się na zobowiązania w PROW 2015 -2020. Zaznaczył również, że producenci, przetwórnie otrzymywały wsparcie od Unii Europejskiej, ale niestety nie wymagano od nich zaangażowania w tworzenie grup producenckich. Rolnicy zostali sami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krzysztof Nowak (wiceperezes IRWŁ), Andrzej Górczyński (prezes IRWŁ)

Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak krytycznie odniósł się do zmiany (obniżenia) stawek dopłat do materiału siewnego. Mówił, że producenci owoców i warzyw otrzymali wsparcie, natomiast producenci ziemniaka nie uzyskali żadnej rekompensaty, mało tego z 500 na 400 zł została obniżona dopłata do materiału siewnego. Wspomniał o szkodach wyrządzanych na polach przez dziki i inną zwierzynę łowną i leśną. Zaproponował powrót do dawnych rozwiązań, kiedy to Lasy Państwowe jako przedstawiciel Skarbu Państwa brały odpowiedzialność za szkody łowieckie i wypłacały odszkodowania. Zagubiony jestem – powiedział Krzysztof Nowak – jak widzę stan polskiego rolnictwa, a nasze dopłaty nie są na takim poziomie jak dopłaty np. w Niemczech. W tej chwili wsparcie dla rolnictwa spadło do 40 % budżetu UE z tendencją dalszego zmniejszania się. Czy odnajdziemy się w tej sytuacji, czy sprostamy wymogom konkurencyjności? Licznie zgromadzeni rolnicy podnosili również brak rozwiązań dotyczących produkcji żywności, a przede wszystkim uboju na własne potrzeby. – Inspekcja weterynaryjna i sanepid zamknęli możliwość drobnej produkcji. Co z tego, że umożliwimy sprzedaż naszych produktów w miastach, jak nie możemy ich produkować? – mówił rozgoryczony rolnik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pani minister Zofia Krzyżanowska zapewniła, że ustawa regulująca znalazła się już w Sejmie. Ale tutaj chodzi bardziej o rozwiązania podatkowe, żeby nie było limitu, a produkcja nie była opodatkowana. To od posłów zależy teraz jaki końcowy kształt będzie ona miała. W kwestiach sanepidu na pewno nic się nie zmieni bo przepisy są jasne i jednolite dla wszystkich. Trzeba jednak koniecznie wypracować jak najlepsze rozwiązanie, które służyłoby i konsumentom, i producentom – zaznaczyła pani minister. Jeden z rolników zaapelował do ministerstwa o tworzenie prostego i klarownego prawa, bez zbędnej biurokracji. Na końcu debaty z-ca dyrektora ARiMR Marek Kanicki zachęcił rolników do zadawania pytań na spotkaniach dotyczących dopłat bezpośrednich, które są organizowane wspólnie z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego we wszystkich powiatach i gminach.

Podczas tegorocznych targów FERMA 2015 wszyscy odwiedzający mogli spróbować doskonałych polskich serów oraz wędlin na specjalnie w tym celu przygotowanych stoiskach degustacyjnych wspieranych przez Fundusze Promocji Mleka i Wieprzowiny. Szeroko promowane były również małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego z województwa łódzkiego.

Tradycyjnie już Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem Jerzego Kuzańskiego dyrektora biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Beaty Pach – kierownika biura IRWŁ nagrodziła produkty wystawców. Wręczono 23 Złote Medale m.in. za EVO COMFORT nowy rozdrabniacz do słomy siana i sianokiszonki, Hala magazynowa 2 w 1 do przechowywania zbóż i maszyn rolniczych z innowacyjną ściana oporową, linia pasz treściwych dla krów mlecznych i 19 Znaków Nowość, m.in. za: Dolcell SEICO preparat o zwiększonej zawartości selenu, jodu i kobaltu, najnowszej generacji eliminator mikotoksyn. Więcej informacji o nagrodzonych produktach…