Zimowisko w Tleniu i Białym Dunjacu

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego – Biura Powiatowe w Brzezinach Pajęcznie, Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych w Warszawie  oraz Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników-Zarząd Krajowy zorganizowały w okresie ferii zimowych 2015 wyjazdy dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS. W zimowiskach mogły uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe  i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska. Zimowiska dofinansowane były z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dzieci z trzech powiatów województwa łódzkiego: radomszczańskiego, pajęczańskiego oraz piotrkowskiego uczestniczyły m. in w wyjazdach do Tlenia oraz Białego Dunajca. Wyjazd do Tlenia odbył się w dniach 6.02.2015 r. – 15.02.2015 r. Tleń to malownicze miejsce w Borach Tucholskich, 80 km od Bydgoszczy. W programie wyjazdu uczestnicy zapewnione mieli naukę na nartach, konkursy wiedzy, karaoke, wieczory artystyczne, dyskoteki, wycieczki do źródeł termalnych, Torunia, Kwidzynia, Bydgoszczy na lodowisko, kina, Świecia oraz wyjazd do stadniny koni. W terminie od 31.01.-09.02.2015 r. dzieci przebywały w Białym Dunajcu spędzając czas uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Zakopanego, Rusinowa Polana, Krupówki, Krzeptówki, Dolina Strążyska, Akwaparku. Czas spędzony na wypoczynku minął uczestnikom w miłej atmosferze przepełnionej niezliczonymi atrakcjami m.in. gry i zabawy, dyskoteki oraz wieczory góralskie.

Leokadia Swaczyna (BR IRWŁ w Brzezinach), Irena Biecuszek (BP IRWŁ w Bełchatowie)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Wyjazd dzieci z Brzezin.