Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ o rolniczych postulatach w Rozmowie Dnia – Radio Łódź

Jerzy Kuzański: Popieramy postulaty rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego nie popiera blokowania dróg, ale postulaty protestujących rolników uważa za słuszne. Rolnicze zwiazki zawodowe domagają się między innymi zwiększenia dopłat i rekompensat i zapowiadają kolejne blokady i eskalację protestu.

Jerzy Kuzański, dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (Fot. Agata Gwizdała)

Rolnicze związki zawodowe domagają się między innymi zwiększenia dopłat i rekompensat i zapowiadają kolejne blokady i eskalację protestu. Jak podkreślił w Rozmowie Dnia dyrektor biura izby Jerzy Kuzański obecny system dopłat jest niewystarczający. – Jest możliwość dopłat do produkcji. W tym roku po raz pierwszy zostało to wprowadzone. Są tam ujęte bydło mleczne, mięsne, owce, kozy, dlatego jednym z naszych postulatów było,  żeby do każdej lochy, tak, jak do krowy, była dołożona jakaś rekompensata – tłumaczy.

Zdaniem dyrektora Kuzańskiego większe dopłaty powinny objąć również produkcję warzyw i owoców. Rolnicy, jak podkreślił, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, a ich produkcja jest nieopłacalna. – Z budżetu krajowego, jak również z unii europejskiej. Zasiłki dla bezrobotnych też musimy płacić, a ta armia bezrobotnych może się zwiększyć, jeśli dołączą do nich rolnicy z upadających gospodarstw – mówi.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia…

(Źródło: Radio Łódź)