Spotkanie producentów trzody chlewnej i KRIR z Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego w celu wypracowania stanowiska na późniejsze spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące omówienia aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Producenci trzody chlewnej zawnioskowali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie następujących działań:

I. Bezwzględnie należy powołać rządową komisję ds. likwidacji ASF pod przewodnictwem Pani Premier Ewy Kopacz, w skład której wchodziliby przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Związku Łowieckiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Krajowej Rady Izb Rolniczych.

  1. Celem Komisji byłoby opracowanie programu likwidacji ASF w Polsce, w ramach którego należałoby podjąć natychmiastowe działanie w zakresie wykupu trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata.
  2. Koniecznie należy dokonać odstrzału całej populacji dzików ze strefy czerwonej i żółtej oraz w uzgodnieniu z myśliwymi wyznaczyć dodatkową strefę ochronną, na terenie której również należałoby dokonać znacznej redukcji populacji dzików. Z ok. 400 tys. dzików na terenie Polski należy dokonać odstrzału ¾ populacji.
  3. W celu ochrony przed wirusem ASF należy wstrzymać przemieszczanie pozyskanych dzików do przetwórstwa do innych województw niż zagrożone i przetwarzać dziki na miejscu. W chwili obecnej dziki są przewożone np. do Brodnicy.

II. W ramach uregulowań ekonomicznych produkcji trzody chlewnej należy:

  1. Uporządkować obrót warchlakami łącznie z systemem nakładczym. Zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie niezależnej rodzimej produkcji, gdyż zakłady mięsne stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji a rolnikom proponują cenę dużo niższą.
  2. Żądać, aby każde przedsiębiorstwo produkujące w systemie nakładczym miało obowiązek zgłaszania do rejestru stad pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika.
  3. Uruchomić służby weterynaryjne w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej spoza terenu Polski na rynek krajowy żywca i półtusz. W razie wykrycia nieprawidłowości kosztami przeprowadzenia badań należy obciążyć podmioty wprowadzające żywiec i półtusze na rynek a nie skarb państwa.
  4. Wyjaśnić przyczyny różnic w cenach wieprzowiny niemieckiej, czy duńskiej na giełdach w UE a cenach sprowadzanych do Polski – czy nie są dumpingowe?
  5. Wynegocjować uruchomienie przez KE instrumentów kryzysowych możliwych na rynku wieprzowiny.

III. Żądamy zmiany PROW 2014-2020 w zakresie:

  1. Działania w ramach, którego będzie dofinansowana odbudowa produkcji prosiąt. Znieść górny limit produkcji dostępności w PROW 200 tys. euro na gospodarstwo.
  2. Wprowadzenia do nowego PROW-u 2014-2020 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych.

IV. Żądamy spotkania z Panem Ministrem w ciągu miesiąca od dzisiejszego przedstawienia postulatów w celu uzyskania informacji na temat realizacji przedstawionych postulatów.

Następnie przedstawiciele producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz) spotkali się z Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas rozmów z organizacjami hodowców trzody chlewnej, przetwórcami, a także z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych z województwa kujawsko–pomorskiego oraz wielkopolskiego poruszono temat opłacalności produkcji oraz sposobów zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Minister Sawicki obiecał, że podczas poniedziałkowego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli podniesie sprawę medialnych doniesień dotyczących łamanie przez Francję zasad europejskiej solidarności wobec rosyjskiego embarga. Polska po raz kolejny będzie przekonywać także swoich europejskich partnerów do wprowadzenia dopłat do eksportu wieprzowiny oraz uruchomienia mechanizmu prywatnego przechowalnictwa tego mięsa. W trakcie poniedziałkowej wizyty przewidziano także spotkanie ministra Marka Sawickiego z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem.

(Źródło: KRIR)