Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych – 31 maja 2015 r.

Uchwała nr 9/2014 Krajowej  Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 

Image

Image (2) (2)