Posiedzenie Rady Powiatowej w Sieradzu

Posiedzenie Rady Powiatowej w Sieradzu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 12 grudnia 2014 r. w Ośrodku Hodowli Zarodowej Dębołęka. Wśród zaproszonych gości byli: Mariusz Bądzior – Wicestarosta Sieradzki, Dorota Kubiak – Wójt Gimny Brzeźnio. Grzegorz Piątek Prezes OHZ Dębołęka, Dariusz Ostrouch – Wiceprezes OSM Wart-Milk Sieradz, Anna Jankowska Kierownik WIORiN w Łodzi delegatura w Sieradzu, Marianna Fornalczyk – Lisiak – Przewodnicząca RRKGW w Sieradzu, Józef Kokoszka –  Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Sieradzu, Marian Hadrian – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Stanisław Gibki – Przewodniczący Rady Rejonowego ZRKiOR w Sieradzu, Jacek Włochacz – Kierownik KRUS Sieradz, Leszek Przewlocki – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sylwester Gajewski – rolnik, Ireneusz Gołąb – rolnik, Radosław Wróbel – Agroskład Równa, Witold Chlebicz – PH Agrowit, Jacek Witkowski, Agnieszka Galanciak – BGŻ oraz delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W czasie spotkania członkowie Rady Powiatowej oraz zaproszeni gości mieli okazję zapoznać się z historią oraz z dokonaniami Hodowli Zarodowej w Dębołęce, które przedstawili Prezes OHZ Dębołęka  Grzegorz Piątek oraz Dariusz Piątek – główny hodowca. Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka m.in. ma za zadanie kreowanie i upowszechnianie postępu biologicznego, zajmuje się produkcją rośliną (340 ha w Dębołęce i 650 ha w Dąbrowie Wielkiej) i zwierzęcą (320 krów w Dębołęce i 140 folwark Dąbrowie). Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka to także baza edukacyjna dla studentów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W czasie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ  Jan Kołodziejczyk przedstawił informację z działalności Rady Powiatowej w Sieradzu. Wspomniał m.in. o wezwaniach przedsądowych, które otrzymują rolnicy od Agencji Nasiennej.  Przypomniał, że na takie wezwania trzeba odpowiedzieć.  Rolnicy, których użytki rolne wynoszą ponad 10 ha i uprawiają oni ziemniaki, a także rolnicy, których użytki rolne przekraczają 25 ha i uprawiają zboża powinni takie wyjaśnienie złożyć  do Agencji . Natomiast jeśli gospodarstwo jest większe, rolnik musi dokonać opłaty licencyjnej. Następnie Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak przedstawił działalność Zarządu IRWŁ.  Wspomniał m.in. o projekcie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego:  Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”. Rozmawiano również  o trudnej sytuacji na rynku mleczarskim.  Dariusz Ostrouch – wiceprezes OSM Wart –Milk zarysował sytuację na rynku mleka w regionie sieradzkim. Dyskusję zdominowały sprawy przyszłości rynku mleka związane ze zniesienia kwot mlecznych od kwietnia 2015 r. Wywiązała się również debata o trudnej sytuacji na rynku ziemniaka (którą przedstawił Jan Kołodziejczyk), ale także na innych rynkach produktów rolnych, w tym na rynku trzody chlewnej. Rolnicy wyrazili duże zaniepokojenie cenami na tych rynkach. Wspomniano o stanowisku Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i apelu o wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek zaistniałej sytuacji, wprowadzenie w dopłatach bezpośrednich do produkcji 2015 – 2020 dopłaty do każdej lochy, wprowadzenie obowiązku znakowania i etykietowania mięsa z podaniem producenta. Delegaci IRWŁ rozmawiali również o problemie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną. Proponowano, aby to Skarb Państwa wziął na siebie część odpowiedzialności za wyrządzone szkody i zrekompensował rolnikom poniesione straty.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA