Stanowisko Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2014 r.

Image (4)

W związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na rynku trzody chlewnej, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które ustabilizują ten rynek.

Rynek trzody chlewnej jest w Polsce jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej. Od pewnego czasu występuje jednak znaczny spadek cen żywca wieprzowego, wynoszący nawet 30% w porównaniu do poprzednio obowiązujących. Aktualna cena nie jest adekwatna do ponoszonych, przez rolników, kosztów produkcji. Jest to główny powód pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej. Sytuacja staje się dramatyczna. Otrzymujemy liczne sygnały od środowisk rolniczych i wnioski o interwencję w tej sprawie.

W związku z tym apelujemy o wprowadzenie długotrwałych rozwiązań, które pozwolą na:

-  wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek zaistniałej sytuacji,

- wprowadzenie w dopłatach bezpośrednich do produkcji 2015 – 2020 dopłaty do każdej lochy,

-  wprowadzenie obowiązku znakowania i etykietowania mięsa z podaniem producenta,

            Oczekujemy podjęcia szybkich i skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji producentów trzody chlewnej w naszym kraju.

                   Prezes

                          Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

                                                                             Andrzej Górczyński