Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o obniżenie podatku rolnego

Państwo Przewodniczący Rad, Prezydenci, Wójtowie,

Burmistrzowie Miast, Miast – Gmin, Gmin 

W związku z trudną sytuacją panującą na polskiej wsi, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, apeluję do Państwa Przewodniczących Rad, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o obniżanie ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.

Bieżący rok jest rokiem bardzo trudnym z powodu m.in. embarga nałożonego przez Federację Rosyjską. Rolnicy nie mogą korzystnie sprzedać zebranych plonów, produktów pochodzenia rolniczego co ma znaczący wpływ na pogorszenie się kondycji finansowej gospodarstw rolnych, a tym samym pogorszenie się sytuacji materialnej wielu rolniczych rodzin.

Obniżenie ceny żyta chociaż w minimalnym stopniu wpłynie na poprawę tej trudnej sytuacji.

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Image