O rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie (www.forum.lodzkie.pl) jest wydarzeniem organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od 2008 roku.  EFG Łódzkie wyrasta na jedno z ważniejszych przedsięwzięć ekonomiczno – społecznych w kraju, jak również stanowi platformę wymiany myśli i poglądów ekonomicznych. Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów, których rozwój ma bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej naszego kraju. Forum jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie przedsiębiorczości, jak również rozszerzenie współpracy międzyregionalnej w zakresie nowych trendów w życiu gospodarczym. W tym roku tematem przewodnim Forum był rozwój branży energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz korzyści jakie ten sektor przynosi regionom. Dyskusja na Forum skupiała się również wokół  wyselekcjonowanych branż m.in. innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody, IT/BPO, medycyny, farmacji, kosmetyków, zaawansowanych materiałów budowlanych, a przede wszystkim innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. W im­pre­zie uczest­ni­czyło ponad 2 tys. przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su i nauki, in­sty­tu­cji pań­stwo­wych, samorządowych z kraju oraz delegacje zagraniczne.

 Już po raz drugi Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako partner merytoryczny Forum mogła zaprosić na salon branżowy - Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, który został objęty patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. W opracowanej strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego – 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 rolnictwo zostało wymienione jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Zostało uznane za specjalizacje regionu, stąd zapewne tak ogromne zainteresowanie salonem oraz dyskusją.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W tym roku zakres spotkania ze względu na embargo wprowadzone przez Rosję miał charakter szczególny. Na stołach dominowały jabłka z Rynku Hurtowego „Zjazdowa” i Grupy Producentów Owoców „Roja” oraz sok jabłkowy z Wiatrowego Sadu. W dyskusji przewijała się tematyka podniesienia konkurencyjności, atrakcyjności i jakości polskich produktów z sektora rolno – spożywczego. Uczestniczący w pierwszej części panelu Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, zwracając uwagę na logo Projektu realizowanego przez IRWŁ „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” zaznaczył, że rolnictwo stanowi duży potencjał rozwoju województwa łódzkiego.

Moderatorami debaty rolniczej byli Artur Ławniczak – Burmistrz Gminy i Miasta Szadek, Wiceminister, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007 – 2011 oraz Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa S.A.

Prezentacje przedstawili: Piotr Było Dyrektor Generalny GP Roja (Nowoczesne formy współdziałania rolników – szansą na ekspansję i atrakcyjność polskich firm za granicą), dr Ilona Gałązka Czarnecka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka (Rola nowych, wydajnych procesów i innowacyjnych technologii, wspieranie doskonałości w dziedzinie badań i współpracy w zakresie rozwoju nowych produktów, procesów w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych), dr Dorota Kruczyńska Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (Odmiana – ważny element w produkcji jabłek), Waldemar Guba – Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polityka rolna w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 w kontekście konkurencyjności eksportu).

W dyskusji panelowej na temat: „Strategia eksportu żywności w nowej perspektywie 2014 – 2020” wzięli udział: Andrzej Górczyński Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Piotr Było Dyrektor Generalny Grupy Producentów Owoców ROJA Sp. z o.o., Wojciech Petera Redaktor Naczelny portalu Kultura Wsi, Wojciech Piasecki Prezes BiFIX Wojciech Piasecki Sp.j., Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Stefan Szczotka Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Józef Sztorc Przewodniczący Rady Nadzorczej Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego – Podkarpacki Klaster Rolno – Spożywczy,

W czasie dyskusji zwracano uwagę na potrzebę tworzenia grup producentów, ponieważ to one mają większą szansę zaistnienia na rynku krajowym i zagranicznym, ze względu na zapewnienie ciągłości dostaw. Polscy rolnicy i producenci powinni współpracować, żeby sprostać oczekiwaniom rynków. Natomiast państwo powinno wspierać i ułatwiać eksport. Rozwój eksportu będzie jednak możliwy tylko wtedy, kiedy jakość produktów będzie wysoka, ponieważ markę polskich towarów, polskich produktów buduje się jakością. Bardzo ważny jest wspólny znak jakości dla wszystkich branż. Na spotkaniu zwracano również uwagę na rolę opakowania, na jego rozwój w kierunku ochrony konsumenta (inteligentne opakowania). Wykorzystywanie nowych technologii i współpraca z jednostkami naukowymi umożliwi poprawę jakości produktów. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest duża potrzeba na zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań konsumentów właśnie poprzez dialog konsumenta z producentem. Ważne jest, aby ludzie szczególną uwagę zwracali na produkt, na dobry produkt. Dlatego należy promować dobrą, polską żywność, szczególnie produkty regionalne i tworzyć marki lokalne oraz grupy producentów. W dużym siła, duży może więcej, duży wiele zarabia i ma szansę na rozwój – współdziałanie producentów to podstawa.

Polska nie tylko jabłkiem stoi, polskie mięso, produkty przemysłu mleczarskiego, polskie warzywa, cała produkcja rolna to symbol klasy i jakości, to dobry i uznany produkt, którym możemy chwalić się na całym świecie.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

W czasie EFG Łódzkie 2014 już po raz piąty przyznana została Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego. To prestiżowe i honorowe wyróżnienie jest wyrazem uznania za wkład, jaki podmioty gospodarcze, gospodarstwa rolne i twórcy z regionu łódzkiego wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budowanie pozytywnego obrazu regionu na tle kraju.
Laureatami Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2014 w kategorii:
- Rodzinne Gospodarstwo Rolne zostali:
Gospodarstwo Rolne Jadwiga i Grzegorz Kurp – Ciołki k. Brąszewic
(produkcja mleka połączona z produkcją roślinną)
- Zielona Gospodarka
brak laureata, m.in. wyróżnieni:
Zakład Usługowo-Handlowy WOJCIECHOWSKI Zdzisław Wojciechowski – Sobawiny
(skup i ubój żywca wieprzowego i wołowego, przetwórstwo i produkcja mięsa, produkcja i dystrybucja wędlin; wytwarzanie energii elektrycznej w Biogazowni)
Gospodarstwo Ekologiczne MROWISKO Monika Mrowińska – Łopatki
(ogrodnicze uprawy ekologiczne)
- Przedsiębiorstwo Rolne:
Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Sp. z o. o. – Dębołęka
(hodowla zarodowa bydła)

Podziękowanie dla Andrzeja Górczyńskiego – Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za udział pracach Kapituły konkursu Nagroda Gospodarcza Woj. Łódzkiego w latach 2012-2014.

Podzi-kowanie za udzia- w Kapitule

Podziękowanie dla Andrzeja Górczyńskiego – Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Podziekowanie dla Andrzeja Górczyńskiego