Wielka promocja rolnictwa województwa łódzkiego – 7 września w Szadku!

Relacja telewizyjna cz.1 Rolnictwo energią regionu łódzkiego 7 września Szadek

Relacja telewizyjna cz.2 Rolnictwo energią regionu łódzkiego 7 września Szadek

Relacja telewizyjna cz.3 Rolnictwo energią regionu łódzkiego 7 września Szadek

 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako samorząd rolniczy wyraźnie zaznacza swoje miejsce w przestrzeni organizacji rolniczych. Stara się godnie reprezentować interesy wszystkich rolników. Jednym z zadań Izby jest promowanie polskich produktów sektora rolno – spożywczego na różnych płaszczyznach. Między innymi w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2014 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego będzie organizatorem salonu branżowego: Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze energią rozwoju gospodarczego. Oprócz działań na forum dyskusyjnym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje projekt: Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”, którego celem jest promocja tradycyjnych, regionalnych produktów jako rozpoznawalnej marki regionu, propagowanie unikalności kultury i tradycji oraz autentycznego obrazu wsi województwa łódzkiego na tle Polski i Europy. Ważnym elementem projektu jest również popularyzowanie kształcenia zawodowego, postaw prośrodowiskowych, bezpieczeństwa pracy oraz zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa województwa łódzkim. Tak ważna budowa wewnętrznej spójności z zachowaniem różnorodności województwa łódzkiego na tle Polski, zwiększy jego atrakcyjność i konkurencyjność oraz umocni tożsamość kulturalną regionu. 

Wielka promocja rolnictwa województwa łódzkiego

W obliczu rosyjskiego embarga i strat poniesionych przez polskich rolników ogromnie ważna jest promocja polskiego rolnictwa i poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów wytwarzanych przez polską wieś. Promowanie polskiej żywności, polskiego rolnictwa staje się nie tylko obowiązkiem, ale koniecznością. W ramach realizacji projektu: Promocja marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 7 września br. w Szadku zorganizowała już drugie wydarzenie kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze (pierwszy etap projektu odbył się 1 czerwca br. w Nowych Zdunach pod Łowiczem). Imprezę promocyjną otworzył Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  – Andrzej Górczyński, Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak, członkowie Zarządu IRWŁ Dariusz Kowalczyk, Jan Znyk oraz Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak.  Zaprezentowano założenia projektu oraz przedstawiono dalsze działania mające na celu szeroką promocję rolnictwa województwa łódzkiego.

Wydarzenie kulturalno edukacyjno – wystawiennicze odwiedziło wielu znakomitych gości, wśród nich byli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, patron honorowy tego rolniczego święta, Mieczysław Łuczak Poseł na Sejm RP, Cezary Tomczyk Poseł na Sejm RP, Iwona Korczak Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW, Witold Wierzbiński Dyrektor Biura Promocji Żywności ARR, Elżbieta Nawrocka Dyrektor KRUS OR w Łodzi, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Włodzimierz Małecki zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Witold Gerlicz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi, Walter Cassul szef Sekcji Ekonomicznej Ambasady Angoli, Stanisław Kosmowski Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie (1 impreza z projektu), Arkadiusz Bielecki Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, Ks. Jarosława Leśniaka – Duszpasterza Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Karol Karolak Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.,  Anna Bieniawska Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW OR w Łodzi, Wojciech Świerczyński MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Agnieszka Galanciak Bank BGŻ, Bronisław Węglewski delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkowie Walnego Zgromadzenia i Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, wójtowie, przewodniczący Rad gminnych, radni powiatowi, sołtysi, przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, a także przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej.

Rolnicy województwa łódzkiego w czasie spotkania na szadkowskim stadionie LKS Victoria w 30 wystawowych domkach zaprezentowali to, czym szczyci się łódzka wieś. Wszyscy ci, których zainteresowała idea imprezy i przyjechali do Szadku, mieli okazję skosztowania żytnich chlebów i wędzonek szadkowskich („Jakość Tradycja”) z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku oraz  Nadwarciańskiego Chrzanu po Staropolsku Michała Cieśli z Ignacewa, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich oraz Lokalnych Grup Działania przygotowano wystawy tematyczne na których królowały produkty polskiej wsi. Pyszne potrawy, wśród nich barszcz na kiszonce ze smażonką (popularna zupa gotowana po świniobiciu w gospodarstwach gminy Szadek), schab dojrzewający w naturalnej marynacie, suszony na strychu, czernina z kaczki z łazankami własnej roboty, pieczona kaczka nadziewana mięsem mielonym z przyprawami to tylko niektóre ze smakołyków dostępnych dla zaproszonych gości. Nie zabrakło również tradycyjnego chleba, swojskiego masła, serów, miodu, pachnącego smalcu, kiszonych ogórków oraz wiejskich wyrobów wędliniarskich. Na straganach piętrzyły się kolorowe kapusty, papryki, jabłka, gruszki, śliwki, a nawet ogromne dynie. Każdy mógł spróbować naturalnych soków z owoców i warzyw.  To tyle dla ciała, było również coś dla ducha. Haftowane i szydełkowane obrusy, papierowe kwiaty, ozdoby ze zbóż, owoców, warzyw i kwiatów, łowickie pasiaki i hafty to piękno polskiej, łódzkiej wsi. Ale nie tylko. Na scenie brzmiała energetyczna muzyka niezwykle barwnych zespołów folklorystycznych m.in. „Ludowa Biesiada” z Czarnocina, a także dziecięcych i młodzieżowych z Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku. Gromkimi brawami została nagrodzona najmłodsza formacja Zespół Pieśni i Tańca, który zatańczył polkę i odśpiewał wiązankę piosenek ludowych. Najbardziej oczekiwanymi gwiazdami wieczoru byli: Halina Frąckowiak, zaśpiewała ona najpiękniejsze swoje piosenki oraz zespół Kombii, prezentujący m.in. dwie muzyczne premiery. W Szadku były również obecne instytucje i firmy pracujące na rzecz rolnictwa oraz szkoły rolnicze, które przecież kształtują przyszłe pokolenia rolników. Na szadkowskim stadionie odbywała się też wystawa maszyn i sprzętu rolniczego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Żywo dyskutowano o  innowacyjnych technologiach w rolnictwie.

Łódzka telewizja, która objęła patronatem wydarzenie w Szadku, przez całe niedzielne popołudnie, w kolejnych wejściach, relacjonowała przebieg imprezy. W plenerowym studiu telewizyjnym, redaktor Magdalena Michalak rozmawiała z zaproszonymi gośćmi o rosyjskim embargu, problemach z nim związanych, sile polskiego rolnictwa, a także o tak ważnej dla polskiej wsi roli kobiety. W reportażach, które mieli okazję obejrzeć widzowie, rolnicy województwa łódzkiego dzielili się swoją pracą, sukcesami z nią związanymi, ale i problemami.

Wydarzenie kulturalno – edukacyjno – wystawiennicze promujące projekt: Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” cieszyło się ogromną popularnością, imprezę odwiedziło ponad 15 tys. osób, wśród nich przede wszystkim mieszkańcy miast, którzy mogli na własne oczy zobaczyć jaki potencjał ma rolnictwo i przetwórstwo województwa łódzkiego.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, kontynuując cele projektu zamierza rozszerzyć działania promujące rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, które są jednymi z głównych gałęzi gospodarki regionu. Warto promować polską, zdrową żywność. Warto promować polską, łódzką wieś bo to właśnie rolnictwo jest energią tego regionu.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dziękuje za pomoc w organizacji imprezy Gminie i Miastu Szadek oraz Rolnikom i Wystawcom promującym markę „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”.

 

List gratulacyjny od Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Image (2)

List gratulacyjny od Mieczysława Łuczaka Posła na Sejm RP 

Image