Spotkanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na Beskidzkiej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich „Lipkowianka” z Lipki Gimna Stryków 

Już po raz kolejny odbyło się spotkanie Zarządu, komisji oraz członków Izby Rolniczej Województw Łódzkiego na działce IRWŁ na ulicy Beskidzkiej nr 124. W sobotę, 23 sierpnia zaproszeni goście, członkowie Rad Powiatowych, rolnicy rozmawiali o trudnej sytuacji na rynku owoców i warzyw spowodowanej embargiem jakie Rosja nałożyła na kraje członkowskie UE. Uznano, że ważnym elementem jest inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych oraz szukania nowych dróg eksportu. Dyskutowano na temat sposobów działania na rzecz promocji polskiej żywności oraz pomocy dla rolników, których szczególnie dotknęły sankcje nałożone przez Rosję.

Krzysztof Nowak – Wiceprezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ w Łodzi podsumowali dotychczasową działalność samorządu rolniczego w województwie łódzkim oraz przedstawili plany na najbliższe miesiące. Rozmawiano o projekcie Promocja marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” i najbliższym wydarzeniu edukacyjno – wystawienniczo – kulturalny, które ma się odbyć 7 września w Szadku. W czasie spotkania omówiono również najważniejsze aspekty nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po debacie uczestnicy spotkania niosąc sztandar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przeszli w barwnym korowodzie na Dożynki zorganizowane wspólnie z Łódzkim Rynkiem Hurtowym „Zjazdowa” S.A. oraz Radą Osiedla „Dolina Łódki”