W ramach VII Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2014 r. zapraszamy na panel: „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze”

LAYOUT7

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie (www.forum.lodzkie.pl) jest wydarzeniem cyklicznym, które organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od 2008 roku.  EFG Łódzkie wyrasta na jedno z ważniejszych przedsięwzięć ekonomiczno – społecznych w kraju, jak również stanowi platformę wymiany myśli i poglądów ekonomicznych. Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów, których rozwój ma bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej naszego kraju.

 VII edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2014 odbędzie się w dniach 14/15 października br. w Łodzi.

baner forum ma-y_2014-01 (1)

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako partner merytoryczny Forum zaprasza na salon branżowy - Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze  oraz na panel dyskusyjny: Strategia eksportu żywności w nowej perspektywie 2014 – 2020, który organizowany jest drugiego dnia Forum, tj. 15 października od 10:00 do 14:00 SALA C 

(obok 5 innych branż, które zostały uznane za specjalizacje regionu w opracowanej w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030) i jest jedną z wielu inicjatyw realizowanych w ramach 2 – dniowych obrad EFG.

Salon branżowy został objęty patronatem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

CEL:

Forum jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie przedsiębiorczości, jak również rozszerzenie współpracy międzyregionalnej w zakresie nowych trendów w życiu gospodarczym.

KOSZT:

Udział w VII Europejskim Forum Gospodarczym– Łódzkie 2014 jest BEZPŁATNY.

Pliki do pobrania:

Ściągnij I dzień (wersja skrócona)

Ściągnij II dzień (wersja skrócona)

Ściągnij I i II dzień (wersja rozszerzona)

 


Rejestracja na forum

Informacje o forum 

Zapraszamy!